VZN 2024

Názov
Schéma záväzných časti k VZN 12-04/2024 o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 – Územný plán obce Zázrivá
Príloha č.1 k VZN 12-04/2024 o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 – Územný plán obce Zázrivá
VZN 12-04/2024 o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 – Územný plán obce Zázrivá