Sadzobník poplatkov

Tlačivo žiadosti o informácie
Poplatky pre Obec Zázrivá platné od 1.1.2013 – KD a iné

zazriva