VZN 2006

Názov
7-16-2006 daň z nehnuteľnosti
5-08-2006 MIESTNE DANE A MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY