Kultúrne podujatia, svadby, zábavy, predaj tovaru v kultúrnom dome

Vybavuje:
Mgr. Milota Papalová , kultúrny referent
tel.: 043 /5823 232, 0907 476 063
mail: milota.papalova@zazriva.com, kultura@zazriva.com

Ako vybaviť hudobnú produkciu (ples, tanečnú zábavu, diskotéku, iné kult. podujatie).
Osobne alebo telefonicky zabezpečiť termín podujatia v kultúrnom dome. Týždeň pred usporiadaním podujatia treba požiadať o povolenie usporiadať hudobnú produkciu na Obecnom úrade u Bc. Moniky Žúborovej. Po schválení starostom obce, treba uhradiť platbu za prenájom kultúrneho domu podľa platného cenníka. V deň preberania kultúrneho domu, musíte so sebou priniesť schválenú žiadosť a doklad o zaplatení prenájmu kultúrneho domu.

Ako vybaviť predaj.
Osobne alebo telefonicky zabezpečiť termín predaja. V deň predaja musí byť uhradený aj poplatok za prenájom kultúrneho domu podľa platného cenníka.

Ako vybaviť svadbu.
Osobne alebo telefonicky zabezpečiť termín svadby. Kultúrny dom bude odovzdaný v deň svadby, alebo po dohode s vedúcou kultúrneho domu. Platba za prenájom kultúrneho domu bude uhradená najneskôr do troch dní od skončenia svadby podľa platného cenníka.

Tlačivá žiadostí – Kultúrny dom
Nájom kultúrneho domu v Zázrivej
Žiadosť o povolenie usporiadať hudobnú produkciu
Platby za prenájom kultúrneho domu – cenník platný od 09.06.2017

Kultúrne podujatia