Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
962
CVO, s.r.o., IČO: 45710562, DIČ: 2023103511
35-2015 Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania
600 €
pdf
pdf
961
CVO, s.r.o., IČO: 45710562, DIČ: 2023103511
34-2015 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Operačný program KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
0 €
pdf
pdf
960
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35763469
33-2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
49 €
pdf
pdf
96
Žofia Drengubiaková
43-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
160 €
pdf
pdf
959
DKD DRaK, IČO: 37793012
32-2015 Na skle maľované
500 €
pdf
pdf
958
Jaroslav Hanuš, IČO: 40820726
31-2015 Zmluva o nájme pozemku
400 €
pdf
pdf
957
Audítorská znalecká spoločnosť, s. r. o., IČO: 35854405, IČ DPH: SK2021610712
30-2015 Zmluva o vykonaní audítorského overenia ročnej účtovnej závierky
900 €
pdf
pdf
956
Základná škola s materskou školou Zázrivá
29-2015 Zmluva o zverení majetku Obce Zázrivá do správy Základnej školy s materskou školou Zázrivá
1600 €
pdf
pdf
955
Žofia Červeňová
13-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
954
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ:2021777780
28-2015 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
0 €
pdf
pdf
953
Ingrid Cingelová
12-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
952
TATRACHEMA VD, IČO: 31434193, DIČ: 2020392957
27-2015 Kúpna zmluva č. Z201513480_Z
1129 €
pdf
pdf
951
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, IČO: 00165 182
26-2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 číslo: MK-2251/2015/2.5
800 €
pdf
pdf
950
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., IČO: 00585441
20-2015 Poistná zmluva
96 €
pdf
pdf
95
Mária Marková
42-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
100 €
pdf
pdf
949
Ľudovít Butkaj
11-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
948
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, IČO: 00165 182
24-2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 číslo: MK-2249/2015/7.1
1000 €
pdf
pdf
947
Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00151653, IČ DPH: SK7020000262
23-2015 Nájomná zmluva č. 665/2015/CE
0 €
pdf
pdf
946
Slovak Telekom, a. s., IČO: 35 763 469, IČ DPH: SK2020273893
22-2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
945
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., IČO: 35976853, DIČ: 2022119836,
22-2015 Zamestnávateľská zmluva
0 €
pdf
pdf
945
Bc. Miroslav Šurin, IČO: 46446079, DIČ: 1047291938
21-2015 Vyhotovenie propagačnej publikácie a plagátu „Zázrivskými lazmi.
5175 €
pdf
pdf
944
RILINE, s r.o., IČO: 36745821
21-2015 Asfaltovanie miestnych komunikácií Biela
35515 €
pdf
pdf
943
Jaroslav Matúš
20-2015 Kúpna zmluva Jaroslav Matúš
180 €
pdf
pdf
942
František Tyemiak
10-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
941
SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36403431, IČ DPH: SK2020127835
19-2015 Dodatok č. 1. k Zmluve o preprave osôb
0 €
pdf
pdf
940
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, IČO: 00623521, DIČ: 2020668331
18-2015 Zmluva o zabezpečovaní odvozu tuhého komunálneho odpadu
0 €
pdf
pdf
94
Ján Matúš
41-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
939
AD MUSIC s.r.o., IČO: 47963263, DIČ: 2024158917
17-2015 Zmluva o zabezpečení vystúpenia výkonného umelca - speváka Adama Duricu
2500 €
pdf
pdf
938
SFÉRA, a.s., Továrenská 14, 811 09 Bratislava 1
16-2015 Darovacia zmluva PC
0 €
pdf
pdf
937
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ:2021777780
15-2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
476 €
pdf
pdf
936
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ:2021777780
14-2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
3880 €
pdf
pdf
935
Jozef Červeň
Zmluva 9 2015 Cerven 30 Rokov Web
0 €
pdf
pdf
934
Mária Holečková
8-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
933
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37 808 427, DIČ: 2021626695
15-2015 Dotácia Zázrivské halušky 2015
1000 €
pdf
pdf
932
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37 808 427, DIČ: 2021626695
14-2015 Dotácia Zázrivské dni 2015
300 €
pdf
pdf
931
RILINE, s r.o., IČO: 36745821
13-2015 Asfaltovanie miestnych komunikácií na Grúne
31982 €
pdf
pdf
930
Božena žúborová
7-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
93
Augustín Púček
40-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
929
Primá banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951
12-2015 Zmluva o kúpe cenných papierov číslo 115/2015
13200 €
pdf
pdf
928
Marta Lášticová
6-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1 2 3 4 38