Formuláre a dokumenty

Názov
Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020 - príjmy
Návrh rozpočtu na rok 2018 - výdaje
Návrh rozpočtu na rok 2018 - príjmy
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Schválený rozpočet na roky 2017 - 2019 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2017 - 2019 - príjmy
Návrh rozpočtu na rok 2017 - výdaje
Návrh rozpočtu na rok 2017 - príjmy
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Terchovská dolina na r. 2015 - 2020
Schválený rozpočet na roky 2016-2018 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2016-2018 - príjmy
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
Schválený rozpočet na roky 2015-2017 - výdaje
Organizačný poriadok Obecného úradu v Zázrivej 2015
Schválený rozpočet na roky 2015-2017 - príjmy
Organizačný poriadok Obecného úradu v Zázrivej 2014
Organizačný poriadok Obecného úradu v Zázrivej 2011
Záverečný účet obce za rok 2013
Schválený rozpočet na roky 2014-2016 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2014-2016 - výdaje
Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2014
Návrh rozpočtu na rok 2014 - príjmy
Návrh rozpočtu na rok 2014 - výdavky
Zoznam kandidátov na predsedu ŽSK 2013.pdf
Zoznam kandidátov do zastupiteľstva ŽSK 2013
Separujme! - informačný leták
Ako separovať - informačný leták
Vitajte v Zázrivej - čo zaujímavé môžete u nás vidieť a zažiť