Formuláre a dokumenty

Názov
Usmernenie k informovaniu dotknutých osôb
Program odpadového hospodárstva obce Zázrivá na roky 2016 - 2020
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Schválený rozpočet na roky 2019 - 2021 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2019 - 2021 - príjmy
Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 - výdaje
Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 - príjmy
Návrh Dodatoku č. 3 k VZN obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá
Komunitný plán sociálnych služieb obce Zázrivá 2018 – 2023
Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020 - príjmy
Návrh rozpočtu na rok 2018 - výdaje
Návrh rozpočtu na rok 2018 - príjmy
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Schválený rozpočet na roky 2017 - 2019 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2017 - 2019 - príjmy
Návrh rozpočtu na rok 2017 - výdaje
Návrh rozpočtu na rok 2017 - príjmy
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Terchovská dolina na r. 2015 - 2020
Schválený rozpočet na roky 2016-2018 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2016-2018 - príjmy
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
Schválený rozpočet na roky 2015-2017 - výdaje
Organizačný poriadok Obecného úradu v Zázrivej 2015
Schválený rozpočet na roky 2015-2017 - príjmy