Formuláre a dokumenty

Názov
Organizačný poriadok Obecného úradu v Zázrivej 2014
Organizačný poriadok Obecného úradu v Zázrivej 2011
Záverečný účet obce za rok 2013
Schválený rozpočet na roky 2014-2016 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2014-2016 - výdaje
Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2014
Návrh rozpočtu na rok 2014 - príjmy
Návrh rozpočtu na rok 2014 - výdavky
Zoznam kandidátov na predsedu ŽSK 2013.pdf
Zoznam kandidátov do zastupiteľstva ŽSK 2013
Separujme! - informačný leták
Ako separovať - informačný leták
Vitajte v Zázrivej - čo zaujímavé môžete u nás vidieť a zažiť
Stavebný úrad - žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond
Záverečný účet obce rok 2012
Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2013
Poplatky pre Obec Zázrivá platné od 1.1.2013 - KD a iné
Komunitný plán sociálnych služieb obce Zázrivá na roky 2011 - 2016
Rozpočet príjmy Zázrivá na rok 2013-2015
Rozpočet Zázrivá na rok 2013-2015
Formulár - Žiadost o dotáciu z rozpočtu obec Zázrivá.pdf
SPRÁVNE POPLATKY – MATRIČNÝ ÚRAD 2012
Priznanie údajov k miestnym poplatkom - daň z ubytovania
Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja v obci Zázrivá
NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2010 - 2012 Prijmy
NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2010 - 2012 Vydaje
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ZÁZRIVÁ na rok 2011-2013 výdaje
ROZPOČET NA ROKY 2011 - 2013 príjmy
Stavebný úrad - ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad - žiadosť o stavebné povolenie PO