Formuláre a dokumenty

Názov
Vitajte v Zázrivej - čo zaujímavé môžete u nás vidieť a zažiť
Stavebný úrad - žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond
Záverečný účet obce rok 2012
Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2013
Poplatky pre Obec Zázrivá platné od 1.1.2013 - KD a iné
Komunitný plán sociálnych služieb obce Zázrivá na roky 2011 - 2016
Rozpočet príjmy Zázrivá na rok 2013-2015
Rozpočet Zázrivá na rok 2013-2015
Formulár - Žiadost o dotáciu z rozpočtu obec Zázrivá.pdf
SPRÁVNE POPLATKY – MATRIČNÝ ÚRAD 2012
Priznanie údajov k miestnym poplatkom - daň z ubytovania
Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja v obci Zázrivá
NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2010 - 2012 Prijmy
NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2010 - 2012 Vydaje
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ZÁZRIVÁ na rok 2011-2013 výdaje
ROZPOČET NA ROKY 2011 - 2013 príjmy
Stavebný úrad - ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad - žiadosť o stavebné povolenie PO
Stavebný úrad - žiadosť odstránenie stavby
Stavebný úrad - návrh na kolaudáciu
Stavebný úrad - ohlásenie zmeny v užívaní
Stavebný úrad - žiadosť o zmenu pred dokončením
Stavebný úrad - žiadosť o stavebné povolenie
Stavebný úrad - žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
Stavebný úrad - ohlásenie stavebných úprav
Stavebný úrad - žiadosť o vydanie územného rozhodnutia