Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Výsledky volieb do NR SR 2020, konané v obci Zázrivá dňa 29.02.2020

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v Obci Zázrivá

Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

Oznámenie emailovej adresy – žiadosť o hlasovací preukaz

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – Informácie pre voliča

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020