Územný plán 2010

Názov
CistopisTextZmeny A Doplnkyč.1
List Uloženie-KSÚ-Z+D č.1UPN-OZázrivá
Návrh UzneseniaZ+Dč1UPNOZazriva
Návrhtabulky 18 19
Schvaľovacia Doložka
VšeoZáväzné
Výkres č1
Výkres č1 DOPL1
Výkres č3
Výkres č3 DOPL 1
Výkres č5
Výkres č5 DOPL 1
Výkres č6
Výkres č6 DOPL 1
Výkres č7
Výkres č7 DOPL 1
Výkres č9 DOPL 1
Z+d č 1 - Výkres č3
Z+d č1 - Výkres č7
Zábery PP Doplnok č1
Zabery LP Doplnok
Záväzná časť
Záväzná časť DOPL
Zoznam Lokalít+funkcie Doplnok