Oznamy

Dodatok č. 8 k VZN Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá / 2022-11-31

Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá Týmto dodatkom sa mení: Príloha č. 1 Dotácia na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce   […]

Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2021 / 2022-11-31

zazriva

Pripravili sme na zverejnenie Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2021, vo forme PDF na stiahnutie.    

Komunálne voľby 2022 / 2022-11-31

Aktuálne informácie o voľbách do orgánov samosprávy obcí a voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2022.   Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra 2022. Ich termín oficiálne vyhlásil predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). Voliči si budú na jeseň vo svojich samosprávach vyberať […]

Samoobslužné výdajné miesto Z-BOX je už v prevádzke / 2022-11-31

V obci Zázrivá bol inštalovaný Z-BOX od prepravnej spoločnosti Packeta (Zásielkovňa) a zároveň bola spustená jeho ostrá prevádzka. Z-BOX je samoobslužné výdajné miesto, vďaka ktorému už nemusíte čakať, kým vám zavolá kuriér. Zásielku si vyzdvihnete vtedy, keď máte čas. Samoobslužné výdajné miesto sa nachádza pri budove Kultúrneho domu (Stred 149), je k dispozícii 24 hodín […]

Obec Zázrivá organizovala detský vzdelávací denný tábor / 2022-11-31

Obec Zázrivá v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom organizovala detský vzdelávací denný tábor od 8.-13.8.2022 v čase od 8:00 do 16:00 v obci Zázrivá so základňou v kultúrnom dome pre deti vo veku 8-13 rokov .Zážitkový vzdelávací tábor bol venovaný starej vidieckej kultúre, jej zvyklostiam, remeslám  a bežnému životu. Účastníci tábora sa mali možnosť dozvedieť veľa o tradičnom živote na […]

Dbajme na rýchlosť v celom areáli školského zariadenia / 2022-11-31

Vážení rodičia detí navštevujúcich ZŠ a MŠ. V rámci zachovania bezpečnosti a zdravia našich detí, Vás žiadame, aby ste pri ceste do školy a škôlky a taktiež zo školy a škôlky, dbali na zníženie rýchlosti v celom areáli školského zariadenia. Buďme ohľaduplní a zodpovední, aby nielen dieťa, ktoré vezieme v aute prišlo do a zo […]

SENIORI, POZOR BUDTE OPATRNÍ nestaňte sa obetou zlodejov a podvodníkov / 2022-11-31

Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov! Policajný zbor upozorňuje občanov, najmä seniorov na páchanie podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli od nich podvodne vylákať alebo ich okradnúť o celoživotné úspory. […]

Dodatok č. 9 k VZN obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá / 2022-11-31

Dodatok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá Týmto dodatkom sa mení: Príloha č. 1 Dotácia na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy […]

Oznámenie o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Zázrivá a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát / 2022-11-31

Starosta Obce Zázrivá, v súlade s § 192 ods. 2, zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., oznamuje, že zanikol mandát poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bol zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy Obce Zázrivá dňa 10.11.2018: Samuelovi Prílepkovi v zmysle § […]

Zápisnice a Uznesenia zo zasadnutia OZ v Zázrivej zo dňa 29.09.2022 / 2022-11-31

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 29.09.2022 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 29.09.2022,  č.39-59/2022.