Oznamy

Večer vyčistiť čižmičku :) / 2021-12-16

Večer vyčistiť čižmičku, položiť ju na okno a už len čakať do rána, aká bude nádielka. Dodnes tento zvyk deti milujú, lebo v sebe nosí kúzlo tajomna a prekvapenia. Čižmička plná sladkostí, mandarínok a arašidov, no kto by sa netešil. Áno, hovoríme o Mikulášovi. Kto to vlastne  bol? Svätý Mikuláš naozaj existoval. Narodil sa v meste Patara v Malej […]

Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré Vaša obec vytriedila v roku 2020 / 2021-12-15

Vážený pán starosta, naša spoločnosť NATUR-PACK, a.s., so sídlom Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov, má s obcou Zázrivá uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 30.06.2016 v znení Dodatku č. 5 (spolu ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je dohoda o zabezpečení systému združeného nakladania s […]

Oznam pre majiteľov psov / 2021-12-15

Obec Zázrivá na základe opakovaných sťažností občanov na voľne sa pohybujúcich psov po obci, upozorňujeme majiteľov psov, aby zabránili voľnému pohybu svojich psov po obci. Jedná sa o všetkých psov, bez ohľadu na ich veľkosť, či je to pes malého vzrastu, alebo veľký. Majiteľom a chovateľom psa sa zakazuje: · Opustenie psa na verejnom priestranstve […]

Štafetový beh THE RUN SLOVAKIA 2021 / 2021-12-15

The Run Slovakia je interaktívny štafetový beh. Účastníci behu vyštartovali v Košiciach a pokračovali krásnymi prírodnými scenériami, popri hradoch a zámkoch, cez dedinky a mestá, kopcami a dolinami až do Bratislavy. Na viac ako 500 km trati ich čakalo veľa významných prírodných, kultúrnych, či historických pamiatok, ale hlavne výnimočná atmosféra jednotlivých štafetových odovzdávok. V dňoch […]

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2022 – 2024 / 2021-12-15

zazriva

  Dokumenty NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2022 – 2024 vo forme PDF po kliknutí na odkazy: Príjmová časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu

Návrh – VZN č. 14 – 07/2021 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá / 2021-12-15

Dokument Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 – 07/2021 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá vo forme PDF po kliknutí na odkaz: Návrh – VZN č. 14 – 07/2021

Dodatok č. 7 k VZN obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení / 2021-12-15

Dokument Návrh – Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá vo forme PDF po kliknutí na odkaz: Dodatok č. 7 k VZN obce Zázrivá č. 20-02-2015

NÁVRH VZN Obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektro odpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady / 2021-12-15

Dokument Návrh – NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Obce Zázrivá č. 6 – …./2021 o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektro odpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Zázrivá vo forme PDF po kliknutí na odkaz: Návrh VZN odpady 6-2021

Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2020 / 2021-12-10

zazriva

Pripravili sme na zverejnenie Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2020  – vo forme PDF na stiahnutie.

Podmienky núdzového stavu a lockdownu / 2021-12-09

Vážení občania, obecný úrad Zázrivá, oznamuje, že z dôvodu vyhlásenie núdzového stavu Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 695, ktorý vyhlásila od 25.11.2021 na obdobie 90 dní, bude obecný úrad zatvorený pre verejnosť. Občania budú vybavený na základe telefonického dohovoru so zamestnancom úradu a to len v nevyhnutných prípadoch.  Počas vyhlásenia zákazu vychádzania od 25.11. do […]