Oznamy

POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2023-09-21

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 21. 09. 2023 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2023-09-20

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 20.09.2023 08:00 do: 20.09.2023 15:00, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

Obecný úrad zatvorený 20.09.2023 / 2023-09-20

Oznamujeme občanom, že v stredu 20.09.2023 bude zatvorený obecný úrad z technických príčin – odstávka elektrickej energie. V súrnych prípadoch kontaktujte zamestnancov obce: JUDr. Matúš Mních – starosta, starosta@zazriva.com 043 5896 133, 0907 887 756 Bc. Katarína Majdišová – stavebný úrad, úrad stavebnyurad@zazriva.com, 043 5823 231 Ing. Andrea Mäsiarová – ekonóm, ekonom@zazriva.com, 043 5823 716 […]

Memoriál Juraja Šutora / 2023-09-18

Dňa 14. mája 2023 sa uskutočnili v Zázrivej otvorené denné preteky jednotlivcov na stredných tratiach – Memoriál Juraja Šutora, ktoré organizoval Klub OB KOBRA Bratislava v spolupráci s Klubom OB Martin a obcou Zázrivá. Preteky sa uskutočnili v lokalite strelnica v časti Paseky. KOBRA Bratislava je popredným slovenským klubom v orientačnom behu. Členovia, ako Marián […]

Zázrifské pobehaňä 2023 / 2023-09-15

6-ty ročník Zázrifského Pobehaňä je za nami a my by sme ho s radosťou vyhlásili za veľmi zdarný 🤩🙏 Vyzerá to, že ste si ho všetci skvelo užili, nemali sme žiadne vážne úrazy či zdravotné problémy a počasie vám dovolilo, vychutnať si náš krásny región dosýta 🥰 Na štart sa dokopy na dvoch trasách postavilo […]

Obec Zázrivá organizovala detský vzdelávaco – turistický  denný tábor od 24.07.- 28.07.2023 / 2023-09-15

Obec Zázrivá organizovala 2. detský denný vzdelávaco-turistický tábor od 24.07. – 28.07.2023  v čase od 7:30 do 15:00 v obci Zázrivá so základňou v kultúrnom dome a to  pre deti vo veku 6 – 11 rokov. Zážitkový vzdelávací tábor bol venovaný turistike, spoznávaniu našich prírodných krás, našich zvyklostí, remesiel a tradičného spôsobu bežného  života na […]

ORAVSKÝ MLÁDEŽNÍCKY LEADERSHIP / 2023-09-15

RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA pozýva MLADÝCH ĽUDÍ Z ORAVY na sériu vzdelávacích aktivít zameraných na tvorbu a realizáciu vlastného malého projektu v obci. Za jednu obec sa môžu zúčastniť max. 4 mladí ľudia vo veku 15 – 22 rokov. Na realizáciu malého projektu je možnosť získať sumu 230 eur za podmienky absolvovania 80 % vzdelávacích […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2023-09-13

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 13.09.2023 08:00 do: 13.09.2023 15:30, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

Zázrivské dni 2023 / 2023-09-12

Tohtoročné Zázrivské dni v Zázrivej boli iba jeden deň a to 15. júla. Všetkým návštevníkom ponúkli množstvo folklórnych programov, súťaží a sprievodných aktivít. Začiatok sobotňajšieho popoludnia patril pobožnosti v starom kostolíku Všetkých svätých. Touto cestou chceme poďakovať duchovnému otcovi Mgr. Martinovi Jurčimu a jeho spolubratom. Po pobožnosti sme všetci krojovaní išli spoločne v sprievode k […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2023-09-12

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 12.09.2023 08:00 do: 12.09.2023 16:00, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]