Oznamy

AJ TAKTO DOKÁŽU PODVODNÍCI PRIPRAVIŤ SENIORA O ÚSPORY! / 2023-02-18

INFORMUJTE SVOJICH BLÍZKYCH NECH SÚ OSTRAŽITÍ !   Tento týždeň sme zaznamenali opäť prípad zneužitia dôverčivostí seniorky, ktorú neznámi páchatelia podvodným konaním uviedli do omylu a spôsobili jej niekoľko tisícovú Škodu. PODVOD PREBEHOL TAKTO: 1. Neznáma osoba v utorok telefonicky kontaktovala poškodenú 77-ročň ú ženu na jej pevnú linku, a predstavila sa ako zamestnankyňa banky, […]

Referendum – Informácie pre voliča / 2023-01-21

Referendum Informácie pre voliča I Dátum a čas konania referenda Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou […]

Zápisnica a uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 25.11.2022 / 2023-01-15

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 25.11.2022 na stiahnutie vo forme PDF Uznesenia z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 25.11.2022 na stiahnutie vo forme PDF

PLÁN ZASADANÍ OZ V ZÁZRIVEJ NA ROK 2022 / 2022-12-31

Plán zasadaní OZ – 2022:   Pracovné stretnutia poslancov: Obecné zastupiteľstvá: 24. 02. 2022 10. 03. 2022 26.05.2022 09. 06. 2022 08. 09. 2022 22. 09. 2022 24. 11. 2022 08. 12. 2022 Na Obecnom úrade v Zázrivej od:    16.00 hod. (vo  štvrtok)  

VEREJNÁ VYHLÁŠKA / 2022-12-28

Spoločnosť ELSPOL – SK, s.r.o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre SSD, a.s. prosí o oboznámenie obyvateľov obce Zázrivá a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou stavby:„ Zázrivá – Petrová – Rek. VNP a 238_ts_zazriva_petrova (SW —10890) “ že práce na vyššie spomenutej stavbe začnú 01.12.2022. Práce by mali trvať do 27.12.2022. VEREJNÁ VYHLÁŠKA – oznámenie o začatí […]

Cenník objemových odpadov uložených vo veľkokapacitných kontajneroch / 2022-12-23

Cena objemových odpadov v zbernom dvore v Zázrivej je daná výškou sumy vyfakturovanej zberovou spoločnosťou,  ktorá zabezpečuje odvoz odpadu z našej obce a vyfakturovanej  sumy za manipuláciu s odpadom externým dodávateľom. Nábytok, matrace, drobný stavebný odpad ako keramika, krytina, obklad atď. –  165,68 €/t. Ľahký izolačný materiál ako polystyrén,  atď. –  20,14€/m3, izolačná vata – 4,03€/m3 Nebezpečné odpady ako oleje, […]

Večer vyčistiť čižmičku…. / 2022-12-22

Večer vyčistiť čižmičku, položiť ju na okno a už len čakať do rána, aká bude nádielka. Dodnes tento zvyk deti milujú, lebo v sebe nosí kúzlo tajomna a prekvapenia. Čižmička plná sladkostí, mandaríniek a arašidov, no kto by sa netešil. Áno, hovoríme o Mikulášovi. Kto to vlastne  bol? Svätý Mikuláš naozaj existoval. Narodil sa v […]

Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou / 2022-12-15

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva Vás žiada o spoluprácu pri doručení rozhodnutia č. OU-ZA-OOP4-2022/002886/SCH zo dňa 24.11.2022. V zmysle § 26 ods. 2 správneho zákona Vás žiadame o zverejnenie tejto písomnosti u Vás obvyklým spôsobom ( v tlači, v rozhlase, na dočasnej úradnej tabuli Okresného úradu Žilina, ktorú prosíme zriadiť na […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2022-12-13

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 13.12.2022 07:30 do: 13.12.2022 19:30, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2022-12-12

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 12.12.2022 07:30 do: 12.12.2022 19:30, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]