Oznamy

ROZPOČET NA ROKY 2023 – 2025 / 2023-12-31

ROZPOČET NA ROKY 2023 – 2025 Schválený rozpočet na roky 2023 – 2025 – príjmy Schválený rozpočet na roky 2023 – 2025 – výdaje      

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK – ZŠ a MŠ v Zázrivej / 2023-12-15

Ďakujeme ZŠ a MŠ v Zázrivej – deťom, učiteľkám, rodičom a všetkým ostatným Zázrivcom, ktorí sa zapojili do zbierky- KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK ❤

POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2023-09-03

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 09. 03. 2023 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. […]

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 / 2023-06-18

Obec Zázrivá v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2022. Úroveň […]

ORAVSKÝ POHÁR – klasické šípky STEEL DARTAS / 2023-04-29

Šipkársky Klub Zázrivá a obec Zázrivá Vás pozývajú na otvorený turnaj 1. ročník ORAVSKÝ POHÁR – klasické šípky STEEL DARTAS 29.04.2023, 09:15 hod., SOBOTA v KD Zázrivá – Súťažiť sa bude na 30 terčoch + 1 pódiový terč zo streamom Kategórie: 1. MUŽI 501DO (skupiny – best of 5 + KO pavúk – best of 7,9,11,) […]

Mapa zimnej údržby 2022-2023 / 2023-04-28

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neparkovali autá na ceste a chodníkoch počas zimného obdobia, nakoľko to komplikuje prejazd odhŕňacích vozidiel a samotný výkon zimnej údržby, čím môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, či poškodeniu majetku. Na miestnych komunikáciách a uliciach, kde budú zaparkované motorové vozidlá tvoriť prekážku, nebude môcť byť vykonaná zimná údržba. Ďakujeme za […]

Prejazd na Oravskú Lesnú – neudržiavaný / 2023-04-15

Upozorňujeme vodičov, že v zimnom období je úsek do Oravskej Lesnej neudržiavaný. !Cesta je neprejazdná!

Zázrivské  fašiangy 2023 / 2023-04-12

Obec Zázrivá v spolupráci s FS Kýčera a dobrovoľníkmi organizovali v kultúrnom dome  dňa  21.2.2023   Zázrivské  fašiangy.  Program začal fašiangovým sprievodom  od 15.00 hod. v časti Ústredie, potom pokračoval večerným programom a fašiangovým posedením  od 18. hodiny. O 22. hodine nasledovalo Pochovávanie basy. O dobrú náladu sa postarali FS Kýčera,  zázrivskí heligonkári a DJ Sandy.  Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli nás […]

POZVÁNKA na zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru – 2023 / 2023-03-26

Urbár, pozemkové spoločenstvo, 027 05 Zázrivá POZVÁNKA Predseda Urbáru, pozem. spol. Zázrivá zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru, p.s. Zázrivá, ktoré sa bude konať v kultúrnom dome v Zázrivej dňa 26.3.2023 o 12:30 s nasledovným programom: 1. Otvorenie 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Výročná správa výboru a dozornej rady 4. […]

REFERENDUM 21.01.2023 Zázrivej / 2023-03-15

  okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 1080 1011 2091 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 363 279 642 Počet odovzdaných obálok 363 279 642 Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 362 279 641 Počet platných hlasovacích lístkov 353 278 631 Počet hlasov áno 352 276 […]