Oznamy

Zázrifské Pobehaňä / 2020-08-29

Dňa 29.8.2020 sa uskutočnia horské bežecké preteky Zázrifské Pobehaňä Jednodňové športové podujatie so začiatkom v sobotu o 6:00 a s koncom o 18:00 3 rôzne dlhé trasy, dokopy 350 pretekárov prezentujúcich sa a štartujúcich vo viacerých vlnách medzi 7:00 a 9:00 organizátor: Aktivity s.r.o., /kontaktná osoba Andrea Elischerová +421903933071/ so záštitou obce Zázrivá  

Zberný dvor otvorený podľa obvyklých pracovných hodín / 2020-08-28

Obec Zázrivá oznamuje, že od dnešného dňa t.j. 30.03.2020 bude zberný dvor otvorený podľa obvyklých pracovných hodín, t.j.: – pondelok od 09:00 hod. do 17 hod. – stredu od 09:00 hod. do 17 hod. – sobotu od 09:00 hod. do 17 hod. Zároveň upozorňujeme občanov, že aj tu treba dodržiavať nosenie rúšok, rukavíc a dodržiavať […]

ZÁPISNICA A UZNESENIE ZO DŇA 12.06.2020 / 2020-08-28

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 12.06.2020 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 12.06.2020, č. 14-30 2020.  

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-08-28

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne od: 28.08.2020 08:30:00 do: 28.08.2020 14:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-08-28

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne od: 28.08.2020 08:30:00 do: 28.08.2020 14:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-08-27

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne od: 27.08.2020 08:30:00 do: 27.08.2020 14:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-08-27

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne od: 27.08.2020 08:30:00 do: 27.08.2020 14:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-08-26

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne od: 26.08.2020 08:30:00 do: 26.08.2020 14:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-08-26

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne od: 25.08.2020 08:30:00 do: 25.08.2020 14:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2020-08-25

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne že v termíne že v termíne od: 25.08.2020 08:30:00 do: 25.08.2020 14:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy […]