Oznamy

Brigáda na potoku Čerťäž / 2023-08-20

V sobotu 29.07.2023 sa konala brigáda na potoku Čerťäž, budovala sa kaskáda z čisto z prírodných zdrojov. Technické parametre priečneho prahu: nosné brvno kmeň smreka, pozdĺžne brvná na upevnenie roštu smrek, rošt prúty vŕby ,prúty maliny, ako tesnenie bola použitá tráva, dielo je založené kameňmi a zasypané štrkom.  Už naši predkovia stavali kaskády, ktoré  slúži […]

VZN č. 14 – 10/2023 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá / 2023-08-19

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 – 10/2023 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá – na stiahnutie v PDF

1. ročník turnaja mladších a starších prípraviek (U9 a U11) – Zázrivá cup 2023 / 2023-08-18

V sobotu, 01.07.2023 sa na futbalovom ihrisku TJ Fatran Zázrivá uskutočnil 1. ročník turnaja mladších a starších prípraviek (U9 a U11) – Zázrivá cup 2023. Turnaj začal nástupom všetkých tímov, všetkých privítal pán starosta a naša U9 dostala ocenenie za najlepší tím Oravy v sezóne 2022 / 2023. Turnaja sa zúčastnili tieto tímy: Kategória mladších […]

Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2022 / 2023-08-15

zazriva

Pripravili sme na zverejnenie Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2022, vo forme PDF na stiahnutie.      

Odvolanie POVODŇOVEJ AKTIVITY / 2023-08-15

Vzhľadom na pokles hladím vodných tokov v zmysle § 26 ods. 3 písm. b) bod 1 a § 11 ods. 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. obec Zázrivá odvoláva dňa 27.07.2023 o 09:00 hod. III. stupeň povodňovej aktivity pre územie obce Zázrivá na vodných […]

STAVEBNÝ ÚRAD – ČERPANIE DOVOLENKY / 2023-08-14

Vážení občania, Obec Zázrivá oznamuje, že v období od 14.08. do 18.08.2023 vrátane bude stavebný úrad v Zázrivej zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Za pochopenie ďakujeme.    

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022 / 2023-08-12

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  obec Zázrivá povinne zverejňuje údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022 na stiahnutie vo forme PDF

spozorovaný výskyt medveďa v časti Mala Petrová v blízkosti domov / 2023-08-12

Vážení občania a návštevníci obce Zázrivá, chceme Vás upozorniť, že bol spozorovaný výskyt medveďa v časti Mala Petrová, ktorý sa už niekoľko dní v podvečerných hodinách pohybuje v blízkosti domov. Vyzývame občanov a návštevníkov obce, aby boli počas pohybu v prírode obozretní a do prírody chodili v skupinkách.

Oprava schodíkov pri hlavnom kríži / 2023-08-12

Ďakujeme dobrovoľníkom za zakúpenie vrecovaného betónu a opravu schodíkov pri hlavnom kríži na Novom cintoríne.

DETSKÝ OCHRANÁRSKY TÁBOR S NÁTUROU na túru / 2023-08-05

Najbližšie dni máte ešte možnosť prihlásiť sa do  Prirodovedného tábora v Zázrivej. Kapacita je 5-15 detí. Bližšie info na tel. čísle: 0910 879 351