Oznamy

JUBILEJNÝ 20. REPREZENTAČNÝ PLES TURIZMU ZÁZRIVÁ / 2023-02-03

JUBILEJNÝ 20. REPREZENTAČNÝ PLES TURIZMU ZÁZRIVÁ hlavný hosť: Peter Nagy hrá: Tip Top Band Skalica Terchovská muzika PUPOV 03.02.2023 o 19:00 KD Zázrivá cenacena: 79€  VSTUPENKY si môžete zakúpiť v KONZUM ZÁZRIVÁ alebo na tel. čísle 0908 900 515 V cene lístka je zahrnuté: – uvítací drink + darček – prípitok – predjedlo -hlavné jedlo […]

Vianočné trhy 2022 / 2023-01-28

Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný. Pomaly vchádza do našich príbytkov so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka. Milí spoluobčania, ani sme sa nenazdali a sú tu znovu Vianoce. Dni kedy spomalíme, vydýchneme si a vystúpime z každodenného zhonu, aby sme si spolu s našimi najbližšími užili tento výnimočný sviatočný čas. Prichádza […]

Krásne Vianoce plné lásky všetkým ľuďom dobrej vôle / 2023-01-28

Vinšujeme vám tieto vianočné sviatky, Pána Krista narodenia. Dobrého zdravíčka a na stôl chlebíčka, do duše radosti, do srdca svornosti. Anjel pokoja nech medzi Vami prebýva a láska Krista Pána nech u Vás spočíva. Pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2023 praje starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce.  

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2023-01-24

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 24.01.2023 09:30 do: 24.01.2023 15:30, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

Referendum – Informácie pre voliča / 2023-01-21

Referendum Informácie pre voliča I Dátum a čas konania referenda Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou […]

REFERENDUM 2023 – Využime svoju príležitosť, nedajme si zobrať svoje právomoci / 2023-01-21

Milí spoluobčania, málokedy sa nám naskytne taká možnosť, kedy svoje slobodné rozhodnutie pre zachovanie našej demokracie môžeme uzákoniť priamo bez ústavnej zhody politických strán. Využime preto svoju príležitosť, nedajme si zobrať svoje právomoci a zjednoťme sa v úsilí upevniť moc národa, ktorú ešte v tejto dobe máme. Ukážme, že aj my Slováci sa vieme postaviť […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2023-01-18

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 18.01.2023 08:00 do: 18.01.2023 13:30, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

Zápisnica a uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 25.11.2022 / 2023-01-15

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 25.11.2022 na stiahnutie vo forme PDF Uznesenia z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 25.11.2022 na stiahnutie vo forme PDF

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. …./2023, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb / 2023-01-15

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. …./2023, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na stiahnutie vo forme PDF

PRERUŠENIE – výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole, centre voľného času a školskom klube detí Zázrivá / 2023-01-09

Základná škola s materskou školou so sídlom v Zázrivej, zastúpená riaditeľom školy Mgr. Jurajom Jonákom, Vám týmto oznamuje, že v súlade s Prevádzkovým poriadkom školy schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne a po dohode so zriaďovateľom školy – Obcou Zázrivá, zastúpenou starostom obce p. JUDr. Matúšom Mníchom, že výskyt chrípky a akútnych respiračných ochorení u žiakov základnej školy sa prejavili na chýbaní žiakov nad 30 %, […]