VZN 2004

Názov
VZN 09-01-2004 O trvalom a prechodnom pobyte v obci