Zápisnice 2024

Názov
Zápisnica OZ Konaného dňa 02.05.2024
Zápisnica OZ Konaného dňa 21.03.2024
Zápisnica OZ konaného dňa 29.02.2024