VZN 2009

Názov
08-02-2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
08-02-2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
16-01-2009 o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2009.
06-06-2009 o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Zázrivá
07-19-2009 daň z nehnuteľností
05-11-2009 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá
VZN 07-19-2009 Da
VZN 06-06-2009 O Podmienkach Ur
VZN 05-11-2009 O Podmienkach Ur