Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1336
Varínska tlačiareň / ELEKTRO AB S.R.O, IČO: 36011843, IČ DPH: SK 2020982502
74-2018 Publikácia o pastierskej kultúre
22380 €
pdf
pdf
982
ZRUB ORAVA, spol. s.r.o, Nemocničná 1975/3, 026 05 Dolný Kubín, IČO: 36439827, DIČ: 2022137117
49-2015 Oprava chodníka a parkovacej plochy
21983 €
pdf
pdf
11
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Druhý Realizačný Projekt Programu Revitalizácie Krajiny A Integrovaného Manažmentu Povodí Slovenskej Republiky 2011
20000 €
pdf
pdf
1532
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., IČO: 31 563 732, DIČ: 2020427046
40-2020 Zmluvo o dielo
19822 €
pdf
pdf
1277
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
18-2018 Dohoda číslo 18/20/50J/5
19821 €
pdf
pdf
1408
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
18-2019 Dohoda č.19/20/50J/5 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19821 €
pdf
pdf
1515
GAVIS, s.r.o, IČO: 46891277, DIČ: 2023664137, IČDPH: SK2023664137
30-2020 Kúpna zmluva Laboratórne vybavenie pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej"
19808 €
pdf
pdf
36
Spišská katolícka charita
16-2012 Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
19200 €
pdf
pdf
1383
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36 439 827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK2022137117
115-2018 Zateplenie bývalého obecného úradu
15973 €
pdf
pdf
1093
Peter Šmehýl, IČO: 44744277
54-2016 Zmluva o dielo zateplenie zdravotného strediska
15700 €
pdf
pdf
1278
Slovenský futbalový zväz, IČO: 00687308, DIČ: 2020898913
19-2018 Dotácia TJ Fatran Stavba pódia
15000 €
pdf
pdf
1130
MP Instal, s.r.o, IČO: 47693380
9-2017 Inštalatérske práce kúrenia a plynu, kuchyňa kultúrneho domu v Zázrivej
13866 €
pdf
pdf
929
Primá banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951
12-2015 Zmluva o kúpe cenných papierov číslo 115/2015
13200 €
pdf
pdf
1195
MK hlas, s.r.o., IČO: 45352305, DIČ: 2022945408
64-2017 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia obecného rozhlasu
12975 €
pdf
pdf
10
RILINE, s r. o.
Zmluva o dielo
12709.2 €
pdf
pdf
9
RILINE, s r. o.
Zmluva o dielo
12607.2 €
pdf
pdf
867
Peter Jurčík, IČO: 46783989, DIČ: 1085327848
58-2014 Zmluva o dielo č.5/2014 - Projekt rekonštrukcie múrov kostolíka v starom cintoríne v Zázrivej rieši stabilizáciu múru, zastavenie jeho rozpadávania a jeho prestrešenie tradičným dreveným šindľom.
12219 €
pdf
pdf
1190
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
16-2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov
12000 €
pdf
pdf
1368
ARRIVA Liorbus, a.s., IČO: 36 403 431, IČ DPH: SK2020127835
102-2018 Zmluvu o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave
11652 €
pdf
pdf
627
ZRUB ORAVA, spol. s.r.o, Nemocničná 1975/3, 026 05 Dolný Kubín, IČO: 36439827, DIČ: 2022137117

48-2012 - Zmluva o dielo č.2012/98 - „Oprava chodníkov v centre obce od „SOLISKA po starý obecný úrad Zázrivá“
11467 €
pdf
pdf
1492
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. IČO: 00151866, DIČ: 2020571520
14-2020 ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2019-002896 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
11089 €
pdf
pdf
34
CESTY NITRA, a.s., IČO: 34128344
14-2012 Zmluva o dielo, MK Paseky - Zázrivá
10949 €
pdf
pdf
1512
Škola.sk, s. r. o., IČO: 50293893, DIČ: 2120289468, IČDPH: SK2120289468
27-2020 Kúpna zmluva "Knižničný fond pre projekt "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Zázrivej"
10381 €
pdf
pdf
1428
Riline, s.r.o., IČO: 36745821, DIČ: 2022331036, IČ DPH: SK2022331036
33-2019 33-2019 Dodatok č.1 k zmluve Asfaltovanie miestnej komunikácie - Kozinská zo dňa 02.07.2019
10323 €
pdf
pdf
1207
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ: 2021777780
74-2017 Dohoda č. 17/20/50J/ll o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10299 €
pdf
pdf
24
Úrad vlády SR
4-2012 Zmluva o poskytnutí dotácie: Záchrana zrúcaniny starého kostola v Zázrivej
10000 €
pdf
pdf
634
Peter Jurčík, Plešivá 31, 027 05 Zázrivá, IČO: 46783989, DIČ: 1085327848
57 - Zmluva o dielo 1-2012, Rekonštrukcia kostola v rámci realizácie projektu: „Záchrana zrúcaniny starého kostola v Zázrivej“
10000 €
pdf
pdf
1347
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, IČO : 36038351, DIČ :2020087982, IČ DPH: SK2020087982
83-2018 Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu
10000 €
pdf
pdf
1071
ŽSK závod Liptov, IČO: 42054575
38 Zmluva Cesta Koncita
9998 €
pdf
pdf
716
Ing. Kubačka Ján, REZOSTAV s.r.o., IČO: 36662461, DIČ: 2022227207
73-2013 Zmluva o dielo – spevnenie vozovky, položenie živičného krytu na obecnej ceste v časti obce Zázrivá Ráztoky, Grúňe, Plešivá - Balkán
9600 €
pdf
pdf
1508
Michal Šárfy, IČO: 47354984, DIČ: 1032398719
24 2020 Zmluva o dielo ZŠsMŠ
9531 €
pdf
pdf
1341
Agroservis - Stred s.r.o., IČO: 45689792
79-2018 Kúpna zmluva - traktorový náves
9508 €
pdf
pdf
750
Pavol Jurík, IČO: 40971678, DIČ: 1021453422
95-2013 Zmluva o dielo č.1/2013 - rekonštrukcia bývalej gynekologickej ambulancie v zdravotnom stredisku Zázrivá
9377 €
pdf
pdf
783
Pavol Jurík, IČO: 40971678, DIČ: 1021453422
6-2014 Zmluva o dielo č.1/2013 Rekonštrukcia bývalej gynekologickej ambulancie v zdravotnom stredisku Zázrivá
9377 €
pdf
pdf
1302
Stanislav Otruba, IČO: 32279779, DIČ: 1021308486
42-2018 Kúpna zmluva - zvonce
9000 €
pdf
pdf
14
RILINE, s r. o.
Zmluva o dielo
8754 €
pdf
pdf
645
SAD LIORBUS, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok, IČO: 36403431, IČ DPH: SK2020127835
60-2013 DODATOK č. 1. k Zmluve o preprave osôb uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení a § 22 ods. (4) zák. NR SR č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave v platnom znení evidovanej u dopravcu pod č. 140/DK/201
8616 €
pdf
pdf
782
SAD LIORBUS, a.s., IČO: 36403431, IČ DPH: SK2020127835
5-2014 Zmluva o preprave osôb
8610 €
pdf
pdf
1044
MP Inštal s.r.o., IČO: 47693380
16-2016- Kúrenie knižnica
8572 €
pdf
pdf
1337
TM Sound, s.r.o., IČO: 2022656823, IČ DPH: SK 2022656823
75-2018 CD - valaských pastierskych piesní z regiónu
8064 €
pdf
pdf
1 2 3 4 5 41