Komunálny odpad a jeho triedenie

CENNÍK OBJEMOVÝCH ODPADOV ULOŽENÝCH VO VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROCH

Cena objemových odpadov v zbernom dvore v Zázrivej je daná výškou sumy vyfakturovanej zberovou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje odvoz odpadu z našej obce a vyfakturovanej sumy za manipuláciu s odpadom externým dodávateľom.
Nábytok, matrace, drobný stavebný odpad ako keramika, krytina, obklad atď. – 165,68 €/t.
Ľahký izolačný materiál ako polystyrén, atď. – 20,14€/m3, izolačná vata – 4,03€/m3
Nebezpečné odpady ako oleje, farby, kyseliny, zásady, ropné látky, riedidlá, rozpúšťadlá, lepidlá, ustaľovač, fotochemikálie, vývojky, chémia atď. – 0,75€/kg.
Vyseparované zložky odpadu – sklo, papier, plasty, kov, pneumatiky v primeranom množstve, elektro odpad – bezodplatne.

V Zázrivej 01.01.2021

JUDr. Matúš Mních – starosta obce Zázrivá

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Do pozornosti Vám dávame unikátnu príručku o správnom triedení a predchádzaní vzniku odpadov, ktorá nesie názov “Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“. Príručka vznikla zo spolupráce OZV NATUR-PACK s organizáciou INCIEN a je vytvorená v piatich najčastejších kombináciách triedeného zberu, s ktorými sa stretávame v samosprávach –  Zázrivá variant C. Materiál je určený pre samosprávy a širokú verejnosť, vrátane škôl po celom Slovensku a bezplatne si ho môžete stiahnuť na našej stránke www.naturpack.sk po kliknutí SEM.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Príroda je jedinečným cyklom, v ktorej má všetko svoj význam, miesto, opodstatnenie, využitie. Je to dokonalý kolobeh. Takto to bolo, kým sme neprišli my – ľudia a „nevynašli“ odpad. Ten vzniká na dvoch miestach – u výrobcov, ktorí nezodpovedne a nadmerne vyrábajú a balia svoje výrobky a u samotného spotrebiteľa tým, že sa chce zbaviť nepotrebných zvyškov zakúpených/vyrobených výrobkov a tie zmiešava dohromady a následne ich vyhadzuje.
Vyhadzovaním odpadov spôsobujeme priamo alebo nepriamo rôzne škody:
● ekologické (napr. záber pôdy zastavanej skládkami odpadov; znečisťovanie vody, vzduchu a pôdy; plytvanie neobnoviteľnými a obnoviteľnými zdrojmi…)
● ekonomické (napr. platíme zbytočne vysoké poplatky za likvidáciu odpadov; prichádzame o hodnotné suroviny, ktoré zväčša do SR dovážame…)
● etické (napr. ničenie prirodzených biotopov, ktoré sprevádza každá ťažba nových surovín; plytvanie neobnoviteľnými zdrojmi, o ktoré pripravujeme budúce generácie)

Jednou z možností, ako zmeniť tento stav je začať odpad, ktorý vzniká v domácnosti, v práci alebo v škole triediť.

Dôvodov prečo, je naozaj veľa.
Správne triedenie odpadov:
● znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie,
● šetrí prírodné zdroje surovín a energie,
● redukuje množstvo odpadu na skládkach,
● pomáha eliminovať čierne skládky odpadov,
● umožňuje opätovné využitie odpadov recykláciou

 

NATUR-PACK verejnosti – užitočné informácie 
NATUR-PACK verejnosti – youtube kanál

 

 

Informačný leták - klik pre jeho stiahnutie v PDF

Informačný leták – klik na obrázok pre jeho stiahnutie v PDF

 

Otváracie hodiny
Zberný dvor Zázrivá
Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá
 
Pondelok 09,00 hod.- 17,00 hod.
Utorok zatvorené.
 
Streda 09,00 hod.- 17,00 hod.
Štvrtok zatvorené
Piatok zatvorené.
 
Sobota 09,00 hod.- 17,00 hod.
Nedeľa zatvorené
NATURPACK-sklo
NATURPACK-papier
NATURPACK-plasty