Oznamy

NÁVRH – VZN č. 14 – 08/2022 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá / 2022-06-17

 NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 – 08/2022  o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá Obecné zastupiteľstvo obce Zázrivá v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a […]

VZN č. 14 – 08/2022 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá / 2022-06-17

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 – 08/2022  o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá Obecné zastupiteľstvo obce Zázrivá v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle […]

Preventívne opatrenia súvisiacich s výskytom medveďa hnedého / 2022-06-15

V zmysle požiadavky Slovenskej inšpekcie životného prostredia zo dňa 15.7.2021 o súčinnosť pri preventívnych opatreniach súvisiacich s výskytom medveďa hnedého Vás ako samosprávu, ktorej sa týka preventívny režim v zmysle vyhlášky č. 371/2015 (§18 a príloha č. 19), týmto žiadame o zverejnenie našej prvej reportáže k tejto téme na svojich komunikačných kanáloch (webové sídlo, sociálne siete a pod.). […]

Uvítanie detí do života 2020 / 2022-06-12

Narodenie dieťatka je v každej rodine slávnostnou a radostnou udalosťou. Radostnou preto, lebo sa všetci úprimne tešia na jeho príchod. Pre rodičov je dieťa tým najvzácnejším darom, ktorý bude napĺňať a obohacovať ich dni. Je to dar ale aj záväzok a poslanie, aby sme i naďalej vytvárali podmienky pre skvalitnenie šťastného života našich detí. V […]

12. ročník súťaže “Najkrajšia fotografia z územia MAS 2022” / 2022-06-12

Milí priatelia a šikovní fotografi z územia MAS Terchovská dolina POZOR! Národná sieť rozvoja vidieka vyhlasuje v poradí 12. ročník súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS a vy máte opäť možnosť prihlásiť sa a vyhrať zaujímavé vecné ceny. Tento rok sú v súťaži vyhlásené nasledujúce tematické kategórie: Naša príroda (krajina, v ktorej sa územie MAS nachádza a jej […]

Jánsky šipkársky turnaj – steel darts / 2022-06-08

Šípkarsky Klub Zázrivá Vás srdečne pozýva na: Jánsky šipkársky turnaj – steel darts 25.06.2022 (sobota) ☻JEDNOTLIVCOV – MUŽOV ☻ŽIEN (podmienka min. 6 osôb) ☻JUNIOROV (podmienka min. 6 osôb) Program podujatia: – JEDNOTLIVCI MUŽI, registrácia 12:00 – 12:30, začiatok 13:00 – ŽENY, registrácia 15:00 – 15:30, začiatok 16:00 – JUNIORI, registrácia 15:00 – 15:30, začiatok 16:00 […]

NATUR-PACK štúdia zo 100 analýz triedeného zberu v partnerských samosprávach / 2022-06-02

OZV NATUR-PACK dnes pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa Zeme na svojej webovej stránke zverejnila unikátnu štúdiu, v ktorej spracováva prvých 100 analýz triedeného zberu. Ide o počin, aký v odpadovom hospodárstve nemá obdobu. Neexistuje totiž presnejší spôsob, ako zistiť presné zloženie nádob na triedený zber a tiež ako identifikovať chyby, ktorých sa občania pri triedení dopúšťajú. Štúdiu […]

POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2022-06-02

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 02. 06. 2022 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. […]

Omikron – manuál pre občanov / 2022-05-25

Žilinský samosprávny kraj vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu pripravil Manuál pre občanov, ako zvládnuť ochorenie COVID-19 variant omikron v domácnosti, je prílohou tohto článku. Možnosť získania ďalších informácií, ktoré môžu občanom pomôcť v nadchádzajúcich dňoch na stránke https://korona.gov.sk/ sa občania cez logo Žilinského samosprávneho kraja prekliknú na eVUC ŽSK https://www.e-vuc.sk/zsk.html?page_id=405 , kde si následne […]

XVI. ročník cyklistického prechodu zázrivským chotárom / 2022-05-21

XI. ročník voľného prechodu na horských bicykloch okolo Zázrivej

Cyklistický prechod zázrivským chotárom – XVI. ročník voľného prechodu na horských bicykloch okolo Zázrivej V sobotu 21.5.2022 všetkých nadšencov horskej cyklistiky pozývame do Zázrivej na 16. ročník voľného prechodu na horských bicykloch. Prezentácia pred štartom pri kultúrnom dome v Zázrivej od 8:30 do 9:45 Štartovné: 10€. V cene občerstvenie na trati a v cieli teplé […]