Oznamy

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania RD 2 / 2024-06-15

Stavebník Viera Zaťkova Polláková, trvalé bytom Stred 314, 027 05 Zázrivá podala dňa 15.05.2024 s posledným doručením dňa 28.05.2024 na stavebný úrad v Zázrivej žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Rodinný dom II, spevnené plochy a prípojky na inžinierske siete“, na pare. č. KN-C: 2632/181, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č.30216621-041/2024, úradne overeným Okresným úradom […]

Hľadá sa najkrajšia fotografia nášho územia / 2024-06-14

Vážení priatelia, nadšenci fotografie, fotografi! Miestna akčná skupina Terchovská dolina ako každý rok aj v tom aktuálnom (2024) hľadá najkrajšiu fotografiu zo svojho územia. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto rád fotí. Na výber je až sedem rôznych kategórií. Víťazné fotografie z nášho územia nás budú reprezentovať na celoslovenskej súťaži vyhlásenej Národnou sieťou rozvoja […]

Deň matiek je príležitosťou poďakovať za lásku / 2024-06-12

Pri slove – mama si každý z nás predstaví svoju matku. Milú a dobrotivú, ktorá bdela pri našej postieľke, keď sme ochoreli. Tešila sa z našich prvých krôčikov a ofúkala kolienko, keď sme spadli, ktorá pritúlila, zovrela v náručí, plakala s nami, keď sme už dospeli a bolo nám ťažko. Deň matiek je príležitosťou poďakovať […]

Volvo Run Slovakia / 2024-06-09

Príďte podporiť bežcov z celého Slovenska! Trasa z Košíc do Bratislavy dlhá 524 km vedie cez tie najkrajšie kúty Slovenska. Jednou zo zastávok štafetového behu aj obec Zázrivá. Odovzdávka štafety bude 8. júna 2024 (sobota) od 06:15 – 12:00 pri križovatke Zázrivá – Terchová, pred starou hájovňou. Volvo Run Slovakia je prvý interaktívny štafetový beh […]

VZN č. 12-04/2024 o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 – Územný plán obce Zázrivá / 2024-06-08

VZN o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 – Územný plán obce Zázrivá VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 12-04/2024 o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 – Územný plán obce Zázrivá Obecné zastupiteľstvo obce Zázrivá, v zmysle § 4 ods. 3. pís. j) a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení […]

Oznámenie o neprerušení distribúcie elektriny / 2024-06-06

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 06.06.2024 08:00 do: 06.06.2024 13:00, NEBUDE vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu zrušenia plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy […]

Pošta Zázrivá – streda zatvorená / 2024-06-06

Pošta Zázrivá oznamuje, že v stredu bude cely deň zatvorená a štvrtok bude otvorená od 08:00 do 17:00 Za pochopenie ďakujeme Pošta Zázrivá

Vynášanie Moreny v Zázrivej / 2024-06-05

Zvyky ,tradície, obyčaje, či rôzne obrady vždy tvorili a tvoria dôležitú duchovnú kultúru národa. Na Slovensku sú zvyky neodmysliteľnou súčasťou tradičnej ľudovej kultúry. Tradičné ľudové zvyky sú nehmotným kultúrnym dedičstvom našich predkov, ktoré by sme si mali uchovávať a pripomínať. Jedným z nich je vynášanie Moreny, ktorú od stredoveku nosili mladé dievčatá po slovenských dedinách. […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2024-06-04

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 04.06.2024 08:00:00 do: 04.06.2024 16:00:00, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

Ponuka brigády v Jánošíkovom dvore / 2024-05-28

Hľadáme brigádnikov do Jánošíkovho dvora na letnú sezónu (jún, júl, august) na pozíciu čašník/čašníčka, pomocná sila do kuchyne. Plat 6,0€/hod brutto + príplatky za soboty, nedele a sviatky + tringelty. Bližšie informácie na tel: +421 917 144 726 email: manager@janosikovdvor.sk