Oznamy

Pošta Zázrivá – streda zatvorená / 2024-06-06

Pošta Zázrivá oznamuje, že v stredu bude cely deň zatvorená a štvrtok bude otvorená od 08:00 do 17:00 Za pochopenie ďakujeme Pošta Zázrivá

Vynášanie Moreny v Zázrivej / 2024-06-05

Zvyky ,tradície, obyčaje, či rôzne obrady vždy tvorili a tvoria dôležitú duchovnú kultúru národa. Na Slovensku sú zvyky neodmysliteľnou súčasťou tradičnej ľudovej kultúry. Tradičné ľudové zvyky sú nehmotným kultúrnym dedičstvom našich predkov, ktoré by sme si mali uchovávať a pripomínať. Jedným z nich je vynášanie Moreny, ktorú od stredoveku nosili mladé dievčatá po slovenských dedinách. […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2024-06-04

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 04.06.2024 08:00:00 do: 04.06.2024 16:00:00, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

Ponuka brigády v Jánošíkovom dvore / 2024-05-28

Hľadáme brigádnikov do Jánošíkovho dvora na letnú sezónu (jún, júl, august) na pozíciu čašník/čašníčka, pomocná sila do kuchyne. Plat 6,0€/hod brutto + príplatky za soboty, nedele a sviatky + tringelty. Bližšie informácie na tel: +421 917 144 726 email: manager@janosikovdvor.sk  

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2024-05-28

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 28.05.2024 08:30 do: 28.05.2024 13:30, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

Zmena vývozu plastového odpadu / 2024-05-21

Oznamuje občanom, že plánovaný vývoz plastového odpadu je preložený na utorok 21.05.2024. Vývoz komunálneho odpadu a skla ostáva nezmenení – pondelok 20.5.2024.  Ďakujeme za pochopenie

152 490 kg vytriedeného odpadu, čo predstavuje 60,51 kg na obyvateľa. / 2024-05-18

Obec zabezpečila zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky. Zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov obec v spolupráci s OZV NATUR-PACK, a.s., prispela k zlepšeniu životného prostredia 152 490 kg vytriedeného odpadu, čo predstavuje 60,51 kg na obyvateľa.    

Zápis detí do materskej školy / 2024-05-17

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa bude konať v termíne od 2. mája 2024 do 17. mája 2024. Spôsob prijímania detí do materskej školy Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre […]

Informácia Krízového štábu Okresného úradu Žilina, mimoriadna situácia Strečno 28.02.2024 / 2024-05-15

Od 28.02.2024 – streda sa začne na Čertovici presun NEW YERSEY, kde na jednu otočku sa prevezie 18 – 22 4 metrových dlhých a 1,2m vysokých obojstranných betónových panelov. Celkovo sa na parkovisko pod hradom navezie 50 ks –( 200m úsek cesty). Následne bude prebiehať uloženie betónových panelov v inkriminovanom mieste staničenia v dĺžke 200m. […]

Ponuka dvoch dvoch voľných pracovných miestach kuchár/kuchárka / 2024-05-15

PRACOVNÁ PONUKA Zamestnávateľ: Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice Miesto výkonu práce: Vzdelávacie a rekreačné stredisko NIP Malá Lučivná Obsadzovaná funkcia: kuchár/ kuchárka vo Vzdelávacom a rekreačnom stredisku NIP Malá Lučivná Hlavné úlohy: výroba a výdaj bežných druhov teplých jedál alebo zložitých jedál studenej kuchyne a výroba polotovarov z predspracovaných surovín na prípravu […]