Oznamy

Máj stavia obyčajne mládenec dievčaťu…. / 2024-06-18

ŕObec Zázrivá v spolupráci s Fsk Kýčera a DHZ Zázrivá postavili dňa 30.4.2024 pred kultúrnym domom „Máj“. Máj stavia obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádza a ich stavanie je rozšírené na celom území Slovenska. Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami. Zvyk stavania májov sa v […]

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENIE o začatí územného konania stavby a nariadenie od ústneho pojednávania / 2024-06-16

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení splnomocnencom: Ing. Vladimírou Krkošovou Hargašovou, technik investičnej výstavby, trvalé bytom Podzávoz 280, 022 01 Čadca, korešpondenčná adresa: Jánošíková 8494/15B, 010 01 Žilina podal dňa 27.10.2023 s doplnením dňa 14.11.2023, 28.11.2023, 26.01.2024, 30.04.2024 a prerušené rozhodnutím na […]

Aktualizácia a doplnenie knižného fondu odbornou literatúrou pre deti, mládež a dospelých / 2024-06-15

Po zverejnení výzvy sa Obecná knižnica v Zázrivej aj v roku 2023 zapojila projektom„Aktualizácia a doplnenie knižného fondu literatúrou pre deti, mládež a dospelých“ do grantového programu Fondu na podporu umenia 5.1.4., Akvizícia knižníc. Zaevidovaná žiadosť č. 23-514-04153 bola podporená sumou 1000 €. Pri spoluúčasti obce vo výške 150€ sa zakúpila knihy, ktoré obohatia knižničný […]

Ponuka práce – upratovačka v REZIDENCII NESTOR ZÁZRIVÁ – zariadenie pre seniorov / 2024-06-15

Spoločnosť P&M house, s.r.o. RSP ponúka prácu upratovačky s miestom výkonu práce REZIDENCIA NESTOR ZÁZRIVÁ – zariadenie pre seniorov. – hlavný pracovný pomer, – pracovná doba 12 hodinové pracovné zmeny /krátky/ dlhý týždeň ev. podľa dohody/. Ponúkaná nástupná mzda 800,- € brutto + príspevok na stravu + príplatky podľa odpracovaných hodín. Pracovná ponuka je vhodná […]

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania RD 1 / 2024-06-15

Stavebník Viera Zaťková Polláková, trvalé bytom Stred 314, 027 05 Zázrivá podala dňa 15.05.2024 s posledným doručením dňa 28.05.2024 na stavebný úrad v Zázrivej žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Rodinný dom I, spevnené plochy a prípojky na inžinierske siete“, na pare. č. KN-C: 2632/179, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č.30216621-041/2024, úradne overeným Okresným úradom […]

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania RD 2 / 2024-06-15

Stavebník Viera Zaťkova Polláková, trvalé bytom Stred 314, 027 05 Zázrivá podala dňa 15.05.2024 s posledným doručením dňa 28.05.2024 na stavebný úrad v Zázrivej žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Rodinný dom II, spevnené plochy a prípojky na inžinierske siete“, na pare. č. KN-C: 2632/181, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č.30216621-041/2024, úradne overeným Okresným úradom […]

Hľadá sa najkrajšia fotografia nášho územia / 2024-06-14

Vážení priatelia, nadšenci fotografie, fotografi! Miestna akčná skupina Terchovská dolina ako každý rok aj v tom aktuálnom (2024) hľadá najkrajšiu fotografiu zo svojho územia. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto rád fotí. Na výber je až sedem rôznych kategórií. Víťazné fotografie z nášho územia nás budú reprezentovať na celoslovenskej súťaži vyhlásenej Národnou sieťou rozvoja […]

Deň matiek je príležitosťou poďakovať za lásku / 2024-06-12

Pri slove – mama si každý z nás predstaví svoju matku. Milú a dobrotivú, ktorá bdela pri našej postieľke, keď sme ochoreli. Tešila sa z našich prvých krôčikov a ofúkala kolienko, keď sme spadli, ktorá pritúlila, zovrela v náručí, plakala s nami, keď sme už dospeli a bolo nám ťažko. Deň matiek je príležitosťou poďakovať […]

Volvo Run Slovakia / 2024-06-09

Príďte podporiť bežcov z celého Slovenska! Trasa z Košíc do Bratislavy dlhá 524 km vedie cez tie najkrajšie kúty Slovenska. Jednou zo zastávok štafetového behu aj obec Zázrivá. Odovzdávka štafety bude 8. júna 2024 (sobota) od 06:15 – 12:00 pri križovatke Zázrivá – Terchová, pred starou hájovňou. Volvo Run Slovakia je prvý interaktívny štafetový beh […]

VZN č. 12-04/2024 o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 – Územný plán obce Zázrivá / 2024-06-08

VZN o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 – Územný plán obce Zázrivá VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 12-04/2024 o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 – Územný plán obce Zázrivá Obecné zastupiteľstvo obce Zázrivá, v zmysle § 4 ods. 3. pís. j) a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení […]