Oznamy

Prejazd na Oravskú Lesnú – neudržiavaný / 2023-04-15

Upozorňujeme vodičov, že v zimnom období je úsek do Oravskej Lesnej neudržiavaný. !Cesta je neprejazdná!

Zmena vývozu komunálneho odpadu cez Veľkú noc / 2023-04-14

Spoločnosť Technické služby mesta Ružomberok a. s. oznamuje, že počas Veľkonočných sviatkov mení termín vývozu komunálneho odpadu z pôvodného termínu 10.04.2023 (veľkonočný pondelok) sa presúva na piatok – 07.04.2023 a sobotu 08.04.2023.  

Mapa zimnej údržby 2022-2023 / 2023-04-01

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neparkovali autá na ceste a chodníkoch počas zimného obdobia, nakoľko to komplikuje prejazd odhŕňacích vozidiel a samotný výkon zimnej údržby, čím môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, či poškodeniu majetku. Na miestnych komunikáciách a uliciach, kde budú zaparkované motorové vozidlá tvoriť prekážku, nebude môcť byť vykonaná zimná údržba. Ďakujeme za […]

POZVÁNKA na zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru – 2023 / 2023-03-26

Urbár, pozemkové spoločenstvo, 027 05 Zázrivá POZVÁNKA Predseda Urbáru, pozem. spol. Zázrivá zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia Urbáru, p.s. Zázrivá, ktoré sa bude konať v kultúrnom dome v Zázrivej dňa 26.3.2023 o 12:30 s nasledovným programom: 1. Otvorenie 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Výročná správa výboru a dozornej rady 4. […]

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK – ZŠ a MŠ v Zázrivej / 2023-03-15

Ďakujeme ZŠ a MŠ v Zázrivej – deťom, učiteľkám, rodičom a všetkým ostatným Zázrivcom, ktorí sa zapojili do zbierky- KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK ❤

REFERENDUM 21.01.2023 Zázrivej / 2023-03-15

  okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 1080 1011 2091 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 363 279 642 Počet odovzdaných obálok 363 279 642 Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 362 279 641 Počet platných hlasovacích lístkov 353 278 631 Počet hlasov áno 352 276 […]

Podujatie v zázrivskej knižnici / 2023-03-15

Obecná knižnica v Zázrivej v spolupráci s Oravskou knižnicou pozývala žiakov na podujatia, ktoré sa uskutočnili dňa 10.februára 2023 v obecnej knižnici. Podujatie pre 1. ročník sa nieslo v znamení slovenskej prozaičky, poetky a novinárky Kristy Bendovej, kde sme si pripomenuli 100. výročie jej narodenia a 35. výročie jej úmrtia (27.1.1923-27.1.1988). Autorka, veľká kamarátka detí písala […]

Zázrivské  fašiangy 2023 / 2023-03-12

Obec Zázrivá v spolupráci s FS Kýčera a dobrovoľníkmi organizovali v kultúrnom dome  dňa  21.2.2023   Zázrivské  fašiangy.  Program začal fašiangovým sprievodom  od 15.00 hod. v časti Ústredie, potom pokračoval večerným programom a fašiangovým posedením  od 18. hodiny. O 22. hodine nasledovalo Pochovávanie basy. O dobrú náladu sa postarali FS Kýčera,  zázrivskí heligonkári a DJ Sandy.  Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli nás […]

POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2023-03-09

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 09. 03. 2023 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. […]

STAVEBNÝ ÚRAD – ČERPANIE DOVOLENKY / 2023-03-06

Vážení občania, Obec Zázrivá oznamuje, že v období od 27.02. do 06.03.2023 bude stavebný úrad v Zázrivej zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Za pochopenie ďakujeme.