Oznamy

Daj Boh šťastia tejto zemi…! / 2024-01-28

Vianoce, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Ľudí sa zmocňuje vianočná nálada, pokoj a láska. Každému z nás čoraz viac záleží na priateľoch, na blízkych a úcta v rodine nadobúda zväčšený rozmer. Skúsme si predstaviť, ako sme prežívali svoje minuloročné Vianoce. Čo sme prežívali? Čo nás zaujalo? Aké emócie v nás prevládali? Zháňanie darčekov. Krivý […]

1. reprezentačný ples pod záštitou obce Zázrivá / 2024-01-26

Ahojte 🤗 touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na ples podporený obcou Zázrivá, ktorý sme sa rozhodli zorganizovať z dôvodu dlhoročnej tradície vďaka Turizmu Zázrivá. Nechceme, aby sa vytratilo čaro plesania v tejto obci. Ďakujeme už teraz všetkým, čo sa rozhodnú stráviť tento deň snami a podporiť nás. My sa na oplátku budeme snažiť spraviť […]

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny / 2024-01-26

Obec Zázrivá, na základe žiadosti žiadateľa: Róbert Matúš, Stred 80, 027 05 Zázrivá, zo dňa 17.01.2024 o výrub drevín rastúcich na pozemku pare. č. C-KN 811 v k.ú. Zázrivá, oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne […]

Autobusová zastávka pri ZŠ Zázrivá / 2024-01-24

Obec Zázrivá získala finančný príspevok vo výške 77 892,00 Eur, na realizáciu aktivít projektu zvýšenia bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Cieľom projektu s názvom „Autobusová zastávka pri ZŠ Zázrivá“ je zvýšenie dopravnej bezpečnosti a zlepšenie dostupnosti obce Zázrivá prostredníctvom vybudovania obojstrannej autobusovej zastávky v katastrálnom území obce Zázrivá, v intraviláne obce pri objekte Základnej školy. Autobusová […]

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE / 2024-01-16

Nech čas vianočných sviatkov naplní Vaše srdcia pokojom a láskou. Nech Vás nový rok 2024 obdarí pevným zdravím, osobnou a pracovnou spokojnosťou, láskou blízkych a bohatstvom duše.   Príjemné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku veľa osobných a pracovných úspechov, želá starosta Matúš Mních, poslanci obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov OcÚ.  

STAVEBNÝ ÚRAD – zatvorený / 2024-01-08

Vážení občania, Obec Zázrivá oznamuje, že v období od 03.01.2024 do 08.01.2024 bude stavebný úrad v Zázrivej zatvorený. Za pochopenie ďakujeme.    

Zmena vývozu odpadu počas Vianočných sviatkov 2023 / 2024-01-01

Spoločnosť Technické služby mesta Ružomberok a. s. oznamuje, že počas Vianočných sviatkov 2023 mení termíny vývozu odpadu nasledovne: – separovaný zber odpadu z pôvodného termínu 25.12.2023 (Prvý sviatok vianočný-  pondelok) sa presúva na sobotu – 23.12.2023 – komunálny zber odpadu z pôvodného termínu 01.01.2024 (po Silvestri –  pondelok) sa presúva na sobotu – 30.12.2023

ROZPOČET NA ROKY 2023 – 2025 / 2023-12-31

ROZPOČET NA ROKY 2023 – 2025 Schválený rozpočet na roky 2023 – 2025 – príjmy Schválený rozpočet na roky 2023 – 2025 – výdaje      

Prenájom kultúrneho domu v Zázrivej – aktualizácia podmienok / 2023-12-31

 Spotrebu  energií v kultúrnom  dome budeme uskutočňovať odpisom energií  pred akciou – svadbou a následne po jej ukončení.  Podľa  uvedených skutočností  bude vyrátaná suma, ktorú si nájomca uhradí. Poplatok za prenájom kultúrneho domu sa meniť nebude, ten  bude účtovaný podľa platného cenníka Nájomca si bude hradiť aj pranie obrusov, cena za jeden obrus 1,320€ Cena […]

PLÁN ZASADANÍ OZ V ZÁZRIVEJ NA ROK 2023 / 2023-12-31

Plán zasadaní OZ – 2023:   Pracovné stretnutia poslancov: Obecné zastupiteľstvá: 23.02.2023  09.03.2023 25.05 2023  08.06.2023 07.09.2023  21.09.2023 23.11.2023  07.12.2023 Na Obecnom úrade v Zázrivej od:    16.00 hod. (vo  štvrtok)