Zápisnice 2023

Názov
Zápisnica OZ Konaného dňa 14.12.2023
Zápisnica OZ Konaného dňa 29.06.2023
Zápisnica OZ Konaného dňa 15.06.2023
Zápisnica OZ Konaného dňa 09.03.2023