Formuláre a dokumenty

Názov
Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja v obci Zázrivá
NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2010 - 2012 Prijmy
NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2010 - 2012 Vydaje
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ZÁZRIVÁ na rok 2011-2013 výdaje
ROZPOČET NA ROKY 2011 - 2013 príjmy
Stavebný úrad - ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad - žiadosť o stavebné povolenie PO
Stavebný úrad - žiadosť odstránenie stavby
Stavebný úrad - návrh na kolaudáciu
Stavebný úrad - ohlásenie zmeny v užívaní
Stavebný úrad - žiadosť o zmenu pred dokončením
Stavebný úrad - žiadosť o stavebné povolenie
Stavebný úrad - žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
Stavebný úrad - ohlásenie stavebných úprav
Stavebný úrad - žiadosť o vydanie územného rozhodnutia