Oznamy

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA 2023 / 2023-06-22

Narodenie dieťatka je v každej rodine slávnostnou a radostnou udalosťou. Radostnou preto, lebo sa všetci úprimne tešia na jeho príchod. Pre rodičov je dieťa tým najvzácnejším darom, ktorý bude napĺňať a obohacovať ich dni. Je to dar ale aj záväzok a poslanie, aby sme i naďalej vytvárali podmienky pre skvalitnenie šťastného života našich detí. V […]

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 / 2023-06-18

Obec Zázrivá v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2022. Úroveň […]

Dobrovoľníci vyzbierali o osemdesiat vriec odpadkov viac ako predvlani / 2023-06-12

Našla sa aj peňaženka, no opäť najmä fľaše. Dobrovoľníci vyzbierali o osemdesiat vriec odpadkov viac ako predvlani Po dvoch rokoch sa opäť zrealizovalo čistenie potokov a ciest v Zázrivej. Tento rok tomu bolo naklonené aj počasie a tak sa ráno 22. apríla stretlo asi 27 dobrovoľníkov, ochotných odľahčiť prírodu od odpadkov. S iniciatívou prichádza vždy […]

Oznámenie verejnou vyhláškou – o úmysle vydať rozhodnutie o schválení PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Paráč / 2023-06-10

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva Vás žiada o spoluprácu pri doručení oznámenia pod č. OU-ZA-GOP4-2023/004077-012 zo dňa 11.05.2023 o úmysle vydať rozhodnutie vo veci schválenia programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Paráč. Nakoľko je v tomto konaní nepochybne viac ako 20 účastníkov konania resp. zúčastnených […]

Deň matiek / 2023-06-10

Dňa 17. mája 2023 sme v našej obci v kultúrnom dome slávili Deň matiek, na ktorý sme pozvali všetky naše mamičky a starké. V úvode sme sa prihovorili našim mamám, kde sme vyzdvihli ich obetavosť, lásku a nenahraditeľnosť . Po príhovore nasledoval prednes básne venovaný všetkým mamám. K tomuto nádhernému sviatku im prišli popriať veľa […]

Návrh – Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2022 / 2023-06-08

Návrh – Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2022 – na stiahnutie v prílohe PDF  

NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 – 10/2023 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá / 2023-06-08

NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 – 10/2023 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá na stiahnutie v PDF  

Máj 2023 / 2023-06-05

Obec Zázrivá v spolupráci s Fsk Kýčera a DHZ Zázrivá postavili v nedeľu 30.4.2023„Máj“ pred kultúrnym domom. Máj stavia obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádza a ich stavanie je rozšírené na celom území Slovenska. Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami. Zvyk stavania májov sa v […]

Vidiečanova Habovka / 2023-05-28

V nedeľu 28. mája 2023 sa v priestoroch kultúrneho domu v Zázrivej uskutoční krajské kolo súťažnej prehliadky hudobného folklóru Vidiečanova Habovka, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum. V rámci prehliadky sa predstavia súťažiaci regionálnych kôl Žilinského kraja, ktorí získali umiestnenie v zlatom pásme. Tešiť sa môžete na vystúpenia sólistov spevákov a inštrumentalistov, spevácke skupiny a […]

Oznámenie o začatí prác „Zázrivá – Petrová – Rek. VNP a 238_ts_zazriva_petrova (SW – 10890)“ / 2023-05-27

Spoločnosť ELSPOL – SK, s.r.o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre SSD, a.s. prosí o oboznámenie obyvateľov obce Zázrivá a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou stavby: „Zázrivá – Petrová – Rek. VNP a 238_ts_zazriva_petrova (SW – 10890)“ práce na vyššie spomenutej stavbe budú pokračovať od 09.05.2023. Práce by mali trvať do 26.05.2023. Účel stavby: Rekonštrukcia je projektovaná […]