Oznamy

Verejná vyhláška – stavebné povolenie Rodinný dom I, spevnené plochy a prípojky na inžinierske siete / 2024-07-28

S T A V E B N É P O V O L E N I E V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Zázrivá, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný […]

Verejná vyhláška – stavebné povolenie Rodinný dom II, spevnené plochy a prípojky na inžinierske siete / 2024-07-28

S T A V E B N É P O V O L E N I E V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Zázrivá, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný […]

STAVEBNÝ ÚRAD – ČERPANIE DOVOLENKY / 2024-07-22

Vážení občania, Obec Zázrivá oznamuje, že v období od 15.07. do 22.07.2024 vrátane bude stavebný úrad v Zázrivej zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Za pochopenie ďakujeme.    

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby „16489 – Zázrivá – Ráztoky – Zahustenie TS“ / 2024-07-21

ROZHODNUTIE Obec Zázrivá, zastúpená starostom obce, JUDr. Matúšom Mníchom, LL.M. ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. I zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon) a § 5 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre […]

NÁRODNÝ ŠTAFETOVÝ BEH VOLVO RUN SLOVAKIA 2024 / 2024-07-15

The Run Slovakia je interaktívny štafetový beh. Od 7. do 9. júna 2024, čakala na bežcov viac ako 520 km dlhá trať z Košíc do Bratislavy, ktorá viedla cez desiatky slovenských prírodných, historických a kultúrnych pamiatok. Úchvatné prírodné scenérie a slovenská pohostinnosť vytvárali neopakovateľný zážitok pre bežcov zo Slovenska aj zo zahraničia. Bežci VOLVO RUN […]

Ponuka brigády v Slnečnom dvore / 2024-07-15

Hľadáme brigádnikov do Slnečného dvora na letnú sezónu (nástup ihneď) na pozíciu čašník/čašníčka. Plat 5,0€/hod. Bližšie informácie na tel: +421 917 610 005 email: antoniarabekova1808@gmail.com

Zázrivské dni 2024 / 2024-07-14

ZÁZRIVSKÉ DNI 12. 7. – 14. 7. 2024 PIATOK 21:00 Poklady z archívu, Zázrivá na filmovom plátne SOBOTA 14:00 súťaž v pílení dreva (Urbár Zázrivá) 15:30 „Zázrivá, Zázrivá, nad Zázrivuof tôňä, tá naša Zázrivá korbáčikom voňä“ v pletení korbáčikov, súťaž o najlepší syrový výrobok, súťaž v pití žinčice a súťaž v jedení korbáčikov (Združenie korbačikárov […]

POĎME VYTVORIŤ SÚŤAŽNÉ DRUŽSTVÁ – ZÁZRIVSKÉ HALUŠKY 2024 / 2024-07-13

Obec Zázrivá v spolupráci s dobrovoľníkmi pripravujú aj tento rok súťaž vo varení a jedení halušiek – Zázrivské halušky. Termín podujatia je stanovený na 13.7.2024. Týmto chceme povzbudiť a hlavne poprosiť návštevníkov, našich spoluobčanov ale i členov rôznych spolkov a organizácii pôsobiacich v obci /napr. poľovníci, futbalisti, požiarnici, učitelia a iní) aby si vytvorili súťažné […]

Uvítanie detí do života 2024 / 2024-07-12

Keď sa domov naplní zvonením hrkálok a rozvonia bábätkom, je to najkrajšie a najmilšie, čo sa v  rodine môže udiať.  Narodenie dieťatka je malý zázrak. Dieťatko je stelesnením krásy, čistoty a nevinnosti, je pokračovaním nášho života. Narodenie dieťatka je v každej rodine slávnostnou a radostnou udalosťou. Radostnou preto, lebo sa všetci úprimne tešia na jeho […]

Zázrivá cup 2024 – U11 / 2024-06-29

TJ Fatran Zázrivá a obec Zázrivá Vás pozývajú na futbalový turnaj Zázrivá Cup 2024 – U11, 29.06.2024 na štadióne TJ Fatran Zázrivá. Program: 08:00 – 08:30 – zahájenie turnaja 08:30 – 16:00 – zápasy turnajov  16:15 – 16:45 – vyhodnotenie turnaja Súťažiace tímy: TJ Fatran Zázrivá                      […]