Oznamy

Vyhodnotenie súťaže v spoločenskej hre „ Dáma“ / 2012-02-11

V kultúrnom dome sa 22.1.2012 uskutočnil druhý ročník súťaže spoločenskej hry „dáma“. Súťaž  bola  v dvoch kategóriách a to deti od 10 r. až do 15 r. a súťažiaci nad 15 rokov. Pôvodne bola pripravená aj kategória do 10 rokov, ale asi v prípade zlého počasia  sa nezúčastnil tejto kategórie žiadny súťažiaci, tak bola zrušená. […]

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej / 2012-02-09

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá   zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 09.  02.  2012  / štvrtok /   o 15.30 hod.  na Obecnom úrade v Zázrivej s týmto programom: 1.   Otvorenie zasadnutia. 2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3.   Voľba  […]

Pracovné stretnutie subjektov CR / 2012-02-08

Dobrý deň, starosta obce Zázrivá Mgr. Matúš Mních pozýva všetky zainteresované subjekty v cestovnom ruchu v Zázrivej na pracovne stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu t.j. 8.2.2012  o 15:00 hod na obecnom úrade v Zázrivej.

Zápis do 1.ročníka / 2012-02-01

Riaditeľstvo Základnej školy Zázrivá oznamuje rodičom, že zápis do 1.ročníka sa uskutoční dňa 1.2.2012 /streda/ o 13:00 hod. v budove školy roč. 1.- 4. Na zápis je potrebné priniesť: – vyplnený protokol o zápise, – rodný list dieťaťa, – 7€ na učebné pomôcky. Uvedená suma nie je zápisné, ale bude použitá na nákup učebných pomôcok […]

Výzva pre občanov / 2012-01-31

Obec Zázrivá oznamuje občanom, ktorý majú vhodné pozemky na výstavbu a chcú parcely zaradiť do druhého doplnku Územného plánu obce Zázrivá, aby do 31.1.2012 podali písomnú žiadosť na obec Zázrivá, v ktorej uvedú číslo parcely a vyznačia na katastrálnej mape miesto budúcej stavby. Bližšie informácie u Ing. Jána Žúbora (0908 929 177, stavebnyurad@zazriva.com) alebo u  Karola Karcola (0908 941 052, karol.karcol@zazriva.com)

Voľby do NR SR 2012 / 2012-01-22

Dňa 10. 3. 2012 sa uskutočnia voľby do NR SR. Možnosť voliť majú všetci občania SR. Na základe možnosti voľby poštou, chce aj Obec Zázrivá informovať svojich občanov na možnosti ako sa zúčastniť volieb. Občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Zázrivá a zdržujú sa dlhodobo v zahraničí a budú v zahraničí aj v čase volieb, môžu sa ich […]

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce / 2012-01-20

  Obec Zázrivá  vypisuje výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Zázrivá v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Zázrivej. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Zázrivá zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými náležitosťami a prílohami (pozri nižšie) do 13.1. 2012 na […]

Nová oficiálna webová stránka obce Zázrivá / 2011-12-31

Vážení návštevníci oficiálnej webovej stránky obce Zázrivá, pripravili sme pre Vás kompletne vynovený web, ktorej obsah je prehľadnejší, ucelenejší, spĺňa najnovšie štandardy webových sídiel prístupnosti a v neposlednom rade je podstatne lepšie editovateľnejšia a modernejšia. Oficiálna webová stránka obce Zázrivá bude dostupná na webových adresách www.zazriva.sk, www.zazriva.com a www.obeczazriva.sk. Ospravedlňujeme sa vopred za drobné chybičky. Vaše podnety môžete konzultovať osobne alebo […]

Poďakovanie obce Zázrivá / 2011-12-30

Zrúcanina kostolíka je osobitný článok histórie, ku ktorému každý občan Zázrivej sa prikláňa pozitívnou reakciou k jeho záchrane pre ďalšie generácie a pre stretávanie sa za účelom oddychu a upokojenia. Obec Zázrivá v mene všetkých obyvateľov ďakuje Prvej stavebnej sporiteľni, a.s., za dar, finančnej hotovosti  vo výške 2 000€, na rekonštrukciu starého kostola.   Ďakujeme.