Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1423
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
30-2019 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Magio Internet Security
0 €
pdf
pdf
1422
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
29-2019 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Magio Internet
0 €
pdf
pdf
1421
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37808427, DIČ: 2021626695
Zmluva č. 214/2019/OSV, o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1000 €
pdf
pdf
1420
Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35823551, DIČ:2020285256
27-2019 Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35823551, DIČ:2020285256
4000 €
pdf
pdf
1419
Jozef Komňaťan a manželka Mariana Komňaťanová
26-2019 Kúpna zmluva
320 €
pdf
pdf
1418
Margita Voleková
25-2019 Zámenná zmluva
0 €
pdf
pdf
1417
EMPEMONT Slovakia s. r. o., IČO: 44618981, IČDPH: SK2022779891
24-2019 Zmluva o dielo - Radar RMR- 30
4600 €
pdf
pdf
1416
Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 36403008, DIČ: 2020106682
23-2019 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
0 €
pdf
pdf
1415
Ján Ferančík
9-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1414
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
22-2019 Dodatok č. 04-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1413
Slovak Telekom a. s, Bajkalská 28, IČO: 35 763 469, IČ DPH: SK2020273893
21-2019 Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
1412
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s, IČO: 00585441
20-2019 Poistná zmluva, Číslo návrhu PZ: 0999000228
20 €
pdf
pdf
1411
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s, IČO: 00585441
9-2019 Poistná zmluva, Číslo návrhu PZ: 0999000227
100 €
pdf
pdf
1410
Terézia Haviarová
8-2019 Dodatok č. 1 k zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta č. 253/2012
20 €
pdf
pdf
1409
Zdena Prílepková
7-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
1408
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
18-2019 Dohoda č.19/20/50J/5 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19821 €
pdf
pdf
1407
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
17-2019 Dohoda č. 19/20/52A/10 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
1596 €
pdf
pdf
1406
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
16-2019 Dohoda č. 19/20/052/6 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
319 €
pdf
pdf
1405
Vladimír Karcol
6-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1404
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
15-2019 Dodatok č. 03-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1403
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
14-2019 Dodatok č. 02-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1402
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, DIČ: 2023106679
13-2019 Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného fnančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/255
0 €
pdf
pdf
1401
Oľga Chudašová
5-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1400
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, IČO: 00177474, DIČ: 2020878992
12-2019 Zmluva č. 39 158 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
3000 €
pdf
pdf
1399
Margita Zaťková
04-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1398
Ondrej Čupaj
03-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1397
Ján Trnovec
11-2019 Kúpna zmluva
1790 €
pdf
pdf
1396
Veronika Mäsiarová
02-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1395
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
10-2019 Zmluva o dotácii
5449 €
pdf
pdf
1394
DREVODOM ZÁZRIVÁ, s.r.o., IČO: 36 415 405, DIČ: 2021768650
09-2019 Zmluva o dielo
23303 €
pdf
pdf
1393
Peter Karcol, Maria Karcolová
08-2019 Kúpna zmluva
190 €
pdf
pdf
1392
Štefan Dibdiak, IČO: 33581096, DIČ: 1020492308
7-2019 Zmluva o spolupráci Eurofory
550 €
pdf
pdf
1391
KOVOT s.r.o., IČO: 46 415 807, IČDPH: SK2023375871, DIČ: 2023375871
6-2019 Zmluva č. 2019/53 o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce Zázrivá
0 €
pdf
pdf
1390
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, IČO: 42 181 810, DIČ: 2023106679
5-2019 Dodatok č.2 k zmluve o dotácii - kompostér
0 €
pdf
pdf
1389
NATUR-PACK, a.s., IČO: 35 979 798
4-2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o zapespečení systému združeného nakladania s odpadmi zo dňa 30.6.2016
0 €
pdf
pdf
1388
TENDERnet s.r.o., IČO: 50139088, DIČ: 2120186816
3-2019 Licenčná zmluva
300 €
pdf
pdf
1387
Ján Krška
1-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1386
Ing. Jozef Turnovič
2-2019 Darovacia zmluva na zimnú údržbu
300 €
pdf
pdf
1385
Richard Kolárik
1-2019 Darovacia zmluva na zimnú údržbu
50 €
pdf
pdf
1384
JRK Slovensko s.r.o, IČO: 50 530 950, DIČ: 2120371044
116-2016 Kúpna zmluva - kompostér
107000 €
pdf
pdf
1 2 3 4 36