Nová cyklomapa Orava a okolie uz v predaji / 2015-03-28

Nová cyklomapa Orava a okolie uz v predaji

Obec Zázrivá v spolupráci so spoločnosťou CBS spol, s.r.o. pripravila ručne maľovanú cyklomapu mapu Oravy a jej okolia. Mapu je možné si zakúpiť na obecnom úrade v Zázrivej, v penzióne Solisko a na salaši Syrex – Rovná hora. Cena 3.-€ na stiahnutie 1, 2    

Vyhodnotenie súťaže v hraní dámy 2015 / 2015-01-28

Vyhodnotenie súťaže v hraní dámy 2015

Obec Zázrivá organizovala dňa 18.1.2015 súťaž v hraní dámy. Táto súťaž prebiehala v troch kategóriách. Deti do 10 rokov 1.miesto    Marek Otruba 2.miesto    Timotej 3.miesto    Lukáš Otruba V tejto kategórii ešte súťažil Kristián Matúš a Michal Križo. Deti od 10 – 15 rokov 1.miesto    Lenka Hertelová 2.miesto    Damián Štyrák 3.miesto    Ondrej Beňo Nad 15 rokov [...]

Odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby / 2015-02-11

kr1

Prečo darovat krv? – darovanie krvi je „tréningom” organizmu na mimoriadne situácie spojené so stratou krvi, – darovanie krvi prispieva k regenerácii organizmu. Úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje” organizmus k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek, – darcovia sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorí nedarujú a hovoria tiež o celkovom „omladnutí”, pri darovaní krvi sa urobí [...]

Pavol BREIER Pastieri / 2015-03-15

pozvanka-OG-1w

Oravská galéria v Dolnom Kubíne v zriad’ovatel’skej pôsobnosti ŽSK a autor Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na vernisáž výstavy Pavol BREIER Pastieri vo štvrtok 15. januára 2015 o 16.30 hod. v Malej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne Kurátor: Aurel Hrabušický Výstava potrvá do 15. marca 2015 Otvorené ut – ne od 10.00 [...]

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 11.12.2014, č.: 7/2014 / 2015-01-31

24c573258e964bc447fdb4d07727

UZNESENIE zo   zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  19. 12.  2014,  č.:  7 / 2014. OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1. Zmluvu o poskytovaní služby spočívajúcu v zabezpečení školení o bezpečnosti pri práci, zdravotný dohľad, preventívne prehliadky, zabezpečovanie požiarnej ochrany, uzatvorenej s poskytovateľom p. PhDr. Jánom Beňušom a obcou Zázrivá. 2. Žiadosť [...]

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 19.12.2014 / 2015-01-28

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 19.12.2014

Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa : 19. 12.  2014  na obecnom úrade v Zázrivej  od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1. Otvorenie: p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 8  prítomných poslancov ( 1 poslanec p. Ing. Radovan Lupták sa zasadania OZ nezúčastnil), hl. kontrolóra obce a ostatných prítomných  občanov [...]

Harmonogram vývozu separovaného zberu a komunálneho odpadu na rok 2015 / 2015-12-31

zm

Separovaný zber Komunálny odpad 26.1.2015 9.1.2015 23.2.2015 23.1.2015 23.3.2015 6.2.2015 20.4.2015 20.2.2015 25.5.2015 6.3.2015 22.6.2015 20.3.2015 20.7.2015 3.4.2015 24.8.2015 17.4.2015 21.9.2015 1.5.2015 26.10.2015 15.5.2015 23.11.2015 29.5.2015 21.12.2015 12.6.2015 26.6.2015 10.7.2015 24.7.2015 7.8.2015 21.8.2015 4.9.2015 18.9.2015 2.10.2015 16.10.2015 30.10.2015 13.11.2015 27.11.2015 11.12.2015 25.12.2015 Harmonogram vývozu odpadu 2015 – PDF

ROZPOČT NA ROKY 2015 – 2017 / 2015-12-31

Výdavková časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu link na stiahnutie vo forme PDF tu:   Výdavková časť rozpočtu link na stiahnutie vo forme PDF tu:  

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 11.12.2014 / 2015-02-28

24c573258e964bc447fdb4d07727

Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa : 11. 12.  2014  na obecnom úrade v Zázrivej  od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1. Otvorenie: p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 7  prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce, ako aj  ostatných prítomných  občanov  na    zasadaní obecného zastupiteľstva. Program zasadania OZ prečítal p. [...]

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 11.12.2014, č.: 6/2014 / 2015-02-14

24c573258e964bc447fdb4d07727

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 11. 12. 2014, č.: 6 / 2014. UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  11.12. 2014,  č.:  6/2014. OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1. Správu Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2013. 2. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke [...]

Na turistov čaká unikátny audio sprievodca / 2015-12-31

Na turistov čaká unikátny audio sprievodca

Obec Zázrivá bola vybraná ako jedna z turistických destinácií  Slovenska, v rámci realizácie projektu ” Počujeme Beskydy “. Tento projekt je prvým unikátnym hovoreným sprievodcom Po zaujímavostiach českej a slovenskom časti Euroregiónu Beskydy. Audio výklad českého sprievodca je nahovorený hercom Norbertom Lichým. Zaujímavosti slovenské časti  nahovoril známy herec Marián Labuda. Audio Spoty si môžu Ľudia [...]

14. reprezentačný ples Turizmu Zázrivá / 2015-01-31

14. reprezentačný ples Turizmu Zázrivá

Turizmus Zázrivá Vás pozýva dňa 31.1.2015 na 14. reprezentačný ples Turizmu Zázrivá, ktorý sa koná o 19:00 v kultúrnom dome Zázrivá. Hrá ľudová hudba Chudobovci, skupina Esprit, hosť programu Sima Martausová. Cena vstupenky je 30€. Vstupenky si môžete zakúpiť v Penzióne Solisko – p. Romana Callová, 0907 437 373

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 05.12.2014 / 2015-01-28

24c573258e964bc447fdb4d07727

Zápisnica z ustanovujúceho zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa : 05. 12.  2014  v kultúrnom dome v Zázrivej od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1. Otvorenie: doterajší p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 8  prítomných poslancov ( jeden poslanec Mgr. Marek Bílek z pracovných dôvodov sa nezúčastnil zasadania OZ), predsedu miestnej [...]

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 05.12.2014, č.: 5/2014 / 2015-01-28

24c573258e964bc447fdb4d07727

UZNESENIE z ustanovujúceho   zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  05. 12.  2014,  č.:  5 / 2014. A/ berie na vedomie: 1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 2. vystúpenie novozvoleného starostu obce 3. poučenie poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene [...]

Starosta vyrobil kríž pre obete vojny / 2015-01-28

voj2

Medzi tisícosemsto padlými, ktorí už sto rokov odpočívajú na cintoríne v poľskom Jangrote, je štyridsať oravských vojakov. DOLNÝ KUBÍN/JANGROT. Oravčania nezabúdajú na obete prvej svetovej vojny. Dôkazom je pietna spomienka v poľskom Jangrote, ktorej iniciátorom je Jozef Krupa z Klubu vojenskej histórie Beskydy. Minulý mesiac sa na nej zúčastnila 40-členná slovenská delegácia vrátane oravských starostov [...]

Nový spoj SAD nielen pre študentov Zázrivá – Terchova – Žilina / 2015-03-15

sad1

Od 15.12.2014 SAD Liorbus Dolný Kubín na základe zvýšeného dopytu žiakov a pracujúcich, po rannom autobusovom spoji Zázrivá – Žilina, zriadil ranný spoj z centra obce Zázrivá do Terchovej Biely Potok Podhorskovia (terchovská strana s pod Rovnej hory) s prípojom na autobusový spoj do Žiliny. Spoj bude premávať každý školský pracovný deň.

V skanzene postavia včelín / 2015-03-15

Orava-vcelin

Návštevníci kultúrnych podujatí budú môcť obdivovať presklený úľ so včelami. Aktívni rodičia úspešne rozširujú detský skanzen pri materskom centre Ovečkovo. Presťahovali starý včelín „Chceli sme deťom dopriať viac čerstvého vzduchu,” hovorí Zuzana Makarová, vedúca materského centra Ovečkovo. „Preto sme sa rozhodli postaviť detský skanzen.” Zatiaľ v ňom stojí zrubový domček, humno, studňa, hojdačka, lavičky. Všetko [...]

14. reprezentačný ples Turizmu Zázrivá / 2015-01-31

14. reprezentačný ples Turizmu Zázrivá

Turizmus Zázrivá Vás pozýva dňa 31.1.2015 na 14. reprezentačný ples Turizmu Zázrivá, ktorý sa koná o 19:00 v kultúrnom dome Zázrivá. Hrá ľudová hudba Chudobovci, skupina Esprit, hosť programu Sima Martausová. Cena vstupenky je 30€. Vstupenky si môžete zakúpiť v Penzióne Solisko – p. Romana Callová, 0907 437 373

Zázrivské fašiangy 2015 / 2015-02-14

fasiangy-2015t

Obecný úrad Zázrivá Vás všetkých srdečne pozýva na Zázrivské fašiangy, ktoré budú v sobotu 14.2.2015. Fašiangový sprievod po dedine začne o 11°° hod. a pôjde z Ráztok od Fedorov, potom sa bude pokračovať z Doliny dolu do kultúrneho domu a popoludní sa pôjde z Havranej od Gaššov smer centrum.

TRADIČNÁ VEČERA S TERCHOVSKOU MUZIKOU ( UNESCO ) / 2015-03-06

TRADIČNÁ VEČERA S TERCHOVSKOU MUZIKOU ( UNESCO )

OBĽÚBENÉ VEČERE SO ŽIVOU TERCHOVSKOU MUZIKOU ( OD r. 2013 ZAPÍSANOU DO ZOZNAMU NEHMOTNÉHO DEDIČSTVA UNESCO ) V TERCHOVSKEJ KOLIBE DIERY I V ROKU 2015… TERMÍNY: * každý piatok v termíne: 27. 12. 2014 – 06. 03. 2015 * každú stredu v termíne: 21. 01. 2015 – 04. 03. 2015 Pozývame Vás na tradičnú slovenskú [...]

Pavol BREIER Pastieri / 2015-03-15

pozvanka-OG-1w

Oravská galéria v Dolnom Kubíne v zriad’ovatel’skej pôsobnosti ŽSK a autor Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na vernisáž výstavy Pavol BREIER Pastieri vo štvrtok 15. januára 2015 o 16.30 hod. v Malej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne Kurátor: Aurel Hrabušický Výstava potrvá do 15. marca 2015 Otvorené ut – ne od 10.00 [...]