Výkup papiera / 2015-10-07

pap-100x100

Firma Sagi s.r.o. Žilina, realizuje opakovaný výkup papiera (približne každé 3 mesiace prípadne podľa potreby). Výkupca zberový papier odváži priamo vo vozidle a vymení za toaletný papier alebo finančnú hotovosť. Vykupuje sa bežný papier z domácnosti ako časopisy, noviny, kancelársky papier, katalógy, letáky, knihy bez tvrdej väzby zviazaný špagátom nie v kartónovej krabici alebo igelitke. [...]

Ovčiarske obyčaje – Redikaňä v Zázrivej 2015 – video / 2015-12-31

aby984px

Ovčiarska akcia pripomínajúca dávno zaniknuté tradície regiónu spojené so sezónnym vyháňaním oviec na hole a prezentáciou ľudového remesla. vyrobil: Pavol Láštic © 2015 hudba: Fujara – Sounds of Poľana – Zvuky Poľany (Music4Relax) Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na budúci ročník podujatia v roku 2016. Ovčiarske obyčaje – Redikaňä v Zázrivej from Pavol Lastic on [...]

JESENNÁ BURZA KNÍH, DETSKÝCH a TEHOTENSKÝCH VECÍ / 2015-10-09

bur3

Materské centrum OVEČKOVO Zázrivá Vás srdečne pozýva na JESENNÚ BURZU KNÍH, DETSKÝCH a TEHOTENSKÝCH VECÍ Zber vecí: 08. októbra 2015 (štvrtok) od 15.00 do 17.00 Predaj vecí: 09. októbra 2015 (piatok) od 8.30 do 16.00 Výdaj nepredaných vecí: po predaji do 17:00 Predávať môžete knihy (detské aj dospelácke, detské (0 – 18 rokov) a tehotenské oblečenie, [...]

Zápis na umelecké kurzy v Zázrivej / 2015-10-28

AM-logo

Občianske združenie Akadémia muzika v spolupráci s Obcou Zázrivá a ZŠ Zázrivá otvára pre vás v školskom roku 2015/2016 umelecké kurzy: hudobný (rôzne hudobné nástroje a spev), tanečný, výtvarný a fotografický. Prihlásiť sa môžu škôlkári, deti ZŠ, študenti aj dospelí. Zároveň budú aj pokračovať nácviky detského folklórneho súboru Zázrivček s novými vedúcimi. Pre viac informácií [...]

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 28.08.2015 / 2015-10-28

24c573258e964bc447fdb4d07727

Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 28.08.2015  na obecnom úrade v Zázrivej  od 15. 00 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1. Otvorenie: p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 5 prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce. Program zasadania OZ prečítal p. starosta,  ktorí aj všetci 5 prítomní poslanci schválili. 2.  Určenie zapisovateľa: Ing. Ján [...]

Uznesenie OZ v Zázrivej 5-2015 / 2015-10-07

24c573258e964bc447fdb4d07727

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 28.08.2015, č.:  5/2015. OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1. Žiadosť p. Jozefa Kršku, Stred 78, Zázrivá o prenájom obecného neknihovaného pozemku časť E KN parc. č. 20967/1 o výmere cca 55 m2. 2. Žiadosť Spišskej katolíckej charity, Dom Charitas Zázrivá 416 o finančný príspevok [...]

Výsledky súťaže Zázrivský Diferák 2015 / 2015-10-28

Výsledky súťaže Zázrivský Diferák 2015

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a tešíme sa opäť o rok, zároveň zúčastnených súťažiacich prosíme, aby nás kontaktovali, z dôvodu zaslania pozornosti ako vyjadrenie vďaky za spoluprácu. Kontakt: 0907476063 a 0908941052 m.papalova@gmail.com, karol.karcol@gmail.com. SÚŤAŽ DOMA VYROBENÝCH TRAKTOROV – DIFERÁK 2015 Víťazi kategórie 4×4 1.miesto Lukáš Otruba 2.miesto Jozef Garabík 3.miesto Marek Špánik 3.miesto Ševčík Jurášek [...]

Zákonná povinnosť revízia komínov / 2015-10-28

www.sse.sk/komin

SÚ VAŠE PLYNOVÉ SPOTREBIČE A KOMÍN BEZPEČNÉ? POZOR NA LEGISLATÍVNU POVINNOSŤ! NEZABUDNITE NA PRAVIDELNÝ SERVIS PLYNOVÝCH ZARIADENÍ A KOMÍNOV Máte doma plynový vykurovací kotol, bojler na ohrev vody alebo plynový sporák? Ich pravidelný servis by sa mal stať vašou rutinnou záležitosťou. Ideálny čas na pravidelný servis je letné obdobie, teda v dostatočnom predstihu pred začiatkom [...]

Bankomat Slovenskej sporiteľne, a.s. aj v Zázrivej / 2015-12-31

bank

Vážení občania, po dlhej a úmornej snahe sa nám konečne podarilo sprevádzkovať bankomat Slovenskej sporiteľne a.s. Slovenská sporiteľňa oznamuje, že od 26.júna 2015 nájdete bankomat Slovenskej sporiteľne, a.s. už aj v Zázrivej. Adresa umiestnenia: Stred 166, Zázrivá (v budove Domu služieb s galériou pri autobusovom nástupišti) Bankomat bude k dispozícii nepretržite. Sporotel 0850 111888, www.slsp.sk [...]

Zberný dvor – zmena prevádzkových hodín / 2015-12-31

Zberný dvor - zmena prevádzkových hodín

Manipulačná plocha z prekládkou odpadu obce Zázrivá – prevádzkový poriadok Určenie a podmienky uskladnenia: Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá Kontaktná osoba Jozef Zaťko – Stred 137, 027 05 Zázrivá Zodpovedá za prevzatie odpadu v zariadení. Manipulačná plocha z prekládkou odpadu obce Zázrivá je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre [...]

Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2015 / 2015-12-31

1

Pracovné stretnutia poslancov: 12.2.2015 15.5.2015 4.9.2015 27.11.2015 Obecné zastupiteľstvá: 23. 2. 2015 29. 5. 2015 18.9.2015 11. 12. 2015

Územný plán obce Zázrivá 2015 / 2015-12-31

upo2015

Spracovali sme pre Vás, Územný plán obce Zázrivá – Zmien a doplnkov č. 2 na stiahnutie vo formáte PDF, schválený Obecným zastupiteľstvom v Zázrivej dňa 27. 02. 2015.

Harmonogram vývozu separovaného zberu a komunálneho odpadu na rok 2015 / 2015-12-31

zm

Separovaný zber Komunálny odpad 26.1.2015 9.1.2015 23.2.2015 23.1.2015 23.3.2015 6.2.2015 20.4.2015 20.2.2015 25.5.2015 6.3.2015 22.6.2015 20.3.2015 20.7.2015 3.4.2015 24.8.2015 17.4.2015 21.9.2015 1.5.2015 26.10.2015 15.5.2015 23.11.2015 29.5.2015 21.12.2015 12.6.2015 26.6.2015 10.7.2015 24.7.2015 7.8.2015 21.8.2015 4.9.2015 18.9.2015 2.10.2015 16.10.2015 30.10.2015 13.11.2015 27.11.2015 11.12.2015 25.12.2015 Harmonogram vývozu odpadu 2015 – PDF

ROZPOČT NA ROKY 2015 – 2017 / 2015-12-31

Výdavková časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu link na stiahnutie vo forme PDF tu:   Výdavková časť rozpočtu link na stiahnutie vo forme PDF tu:  

Na turistov čaká unikátny audio sprievodca / 2015-12-31

Na turistov čaká unikátny audio sprievodca

Obec Zázrivá bola vybraná ako jedna z turistických destinácií  Slovenska, v rámci realizácie projektu ” Počujeme Beskydy “. Tento projekt je prvým unikátnym hovoreným sprievodcom Po zaujímavostiach českej a slovenskom časti Euroregiónu Beskydy. Audio výklad českého sprievodca je nahovorený hercom Norbertom Lichým. Zaujímavosti slovenské časti  nahovoril známy herec Marián Labuda. Audio Spoty si môžu Ľudia [...]

V Zázrivej pribudne obecná bytovka / 2015-12-09

VIZUALIZACIA-BYTOVKA-3

Jednou zo strategických úloh vedenia obce je zabezpečiť, aby obyvatelia z obce Zázrivá neodchádzali, ale naopak chceli tu zostať, čím sa bude obec rozvíjať. Práve výstavba nájomných bytov je v tomto období vysoko aktuálna. Finančné zabezpečenie výstavby bude kryté cez dotácie a z rozpočtu obce Zázrivá. Vybudovanie stavby 12 bytového domu je plánované na rok [...]

Správy webu www.zazriva.com / 2015-12-31

obec-zazriva

Pre zlepšenie informovanosti obyvateľov a návštevníkov obce Zázrivá Vám ponúkame možnosť zasielania správ – článkov z oficiálneho webového portálu www.zazriva.com. V prípade záujmu o zasielanie správ zašlite z Vášho  emailu správu  z názvom www.zazriva.com na email karol.karcol@gmail.com. Na emailový zoznam budeme posielať upozornenia, ako je napr.: – dátum vývozu separovaného a komunálneho odpadu, – dátumy zastupiteľstva, – pribudnuté články na [...]

2. ročník pravej Zázrivskej zabíjačky / 2015-10-10

zabijacka

Pozývame vás na 2.ročník pravej Zázrivskej zabíjačky. Už 10.októbra 2015 sa príďte pozrieť na ukážku výroby tradičných zabíjačkových špecialít. Priamo v kolibe môžete vidieť ukážku výroby syrových výrobkov. Naši bačovia vás prevedú po salaši a povozia v záprahu na voze o dobrú náladu sa postará ľudová muzika pod vedením Jozefa Hladiša. Tešíme sa na vás- kolektív [...]